Koja je razlika između dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja?

Programi dodatnog zdravstvenog osiguranja pokrivaju usluge sistematskih pregleda, specijalističkih pregleda, dijagnostičke obrade i laboratorijskih pretraga koje se obavljaju bez uputnica i čekanja u ugovornim ustanovama Triglav osiguranja d.d. Polica dopunskog zdravstvenog osiguranja pokriva isključivo troškove nadoplata (participacije) u osnovnom zdravstvenom osiguranju.