Ako nisam platio/la premiju po dospijeću dva mjeseca i više da li mi kartica vrijedi kao sredstvo plaćanja?

Postojanjem duga od dvije rate po dospijeću premije kartica će biti odbijena, odnosno ista više ne vrijedi kao sredstvo plaćanja.

Po primitku dužne premije, ukoliko ugovor nije raskinut po bilo kojem osnovu, kartica se aktivira i opet vrijedi kao sredstvo plaćanja.