Kako se raskida polica dopunskog zdravstvenog osiguranja u Triglav osiguranju d.d.?

Raskid police može se zatražiti pisanim putem najkasnije 3 mjeseca prije kraja osigurateljne godine. Ukoliko je zahtjev pravovaljan, a premija za osigurateljnu godinu plaćena, polica se raskida po isteku osigurateljne godine uz obavezno vraćanje kartice zdravstvenog osiguranja na adresu Triglav osiguranje d.d., Antuna Heinza 4, 1000 Zagreb ili u najbližji prodajni ured ili podružnicu.