Što je karenca?

Razdoblje od dana početka osiguranja do dana kada se polica može početi koristiti zove se karenca (poček). Polica se može početi koristiti 16 dan od dana početka osiguranja odnosno za B listu lijekova nakon proteka 30 dana od datuma početka osiguranja. Na iskaznicama je tiskan rok valjanosti (trajanje osiguranja).