Obrađuje li triglav osiguranje d.d. svaku prijavljenu sumnju u prijevaru?

Sukladno usvojenim internim aktima, TRIGLAV OSIGURANJE obrađuje svaki primljeni izvještaj o sumnji na prijevaru.