Kako se obrađuje izvještaj o sumnji na prijevaru?

TRIGLAV OSIGURANJE na tom je području postavila striktna pravila koja su zapisana u internim aktima društva te ih ukratko navodimo u nastavku. SPORP po primljenom izvještaju o sumnji u prijevaru provodi preliminarnu analizu kojom potvrđuje ili odbacuje sumnju. U slučaju potvrđene sumnje uvodi se istraga u okviru koje SPORP provodi dublje analitičke postupke i ispitivanja, skuplja informacije i proučava dokumente koji su mu na raspolaganju, sve sukladno zakonskim propisima. Rezultat provedene istrage potvrda je prijevare ili zaključak da prijevaru nije moguće potvrditi. Ako se istražuje sumnja na prijevaru izražena za bilo kojeg člana uprave, SPORP je dužan izvještavati neposredno Nadzorni odbor društva.