Kako prijaviti sumnju na prijevaru?

Sumnju na prijevaru možete prijaviti obrascem pripremljenim u tu svrhu, dostupnim na internetskoj stranici TRIGLAV OSIGURANJA. Obrazac ispunite podacima i informacijama koje imate na raspolaganju, a možete priložiti i dokumentaciju u elektroničkom obliku. Obrazac ispunite detaljno i navedite odgovarajuće činjenice iz kojih zaključujete da se radi o prijevari.

 

Jednako tako, svaku sumnju u prijevaru možete prijaviti i na:

  • e-adresu:  sporp@triglav-osiguranje.hr;
  • telefonski broj: +385 1 5632 79;
  • pišite nam poštom: Triglav osiguranje, d.d., Antuna Heinza 4, 10 000 Zagreb (navedite "SPORP"); ili
  • dođite osobno u ured SPORP-a.