Socijalno osiguranje

je osiguranje koje neposredno štiti određenu društvenu skupinu, nastojeći omogućiti zadovoljavanje potreba za gospodarskom sigurnošću osiguravanjem barem minimuma životnog standarda pripadnicima te skupine.