Premija

Premija osiguranja je iznos koji osiguranik plaća osiguravatelju na temelju ugovora o osiguranju. Iz premije osiguranja se plaćaju sadašnje i buduće štete, pokrivaju troškovi preventive, kao i troškovi poslovanja osiguravatelja.