Polica osiguranja

Polica osiguranja je sastavni dio ugovora o osiguranju. Zato polica osiguranja mora sadržavati sve podatke koji omogućavaju sklapanje osiguranja. Polica osiguranja sadrži sve bitne elemente ugovora o osiguranju: stranke, osigurani predmet, odnosno interes ili osiguranu osobu, osigurane opasnosti i rizike, opće i posebne uvjete koji su sastavni dio ugovora o osiguranju, obračun premije osiguranja, trajanje osiguranja, mjesto sklapanja ugovora, te potpise ugovornih stranaka. Policu osiguranja može, određeno vrijeme, zamjenjivati potvrda o privremenom pokriću.