Osiguranje na dvostruki prvi rizik

Osiguranje na dvostruki prvi rizik se primjenjuje za osiguranje umjetničkih i drugih predmeta. Kod ovog načina osiguranja osoba koja sklapa osiguranje i osiguravatelj sporazumno određuju dvije svote osiguranja: 

  • višu svotu osiguranja koja predstavlja pokriće osiguranja za sve predmete iz grupe 
  • nižu svotu osiguranja koja predstavlja pokriće osiguranja tek za pojedine predmete iz grupe.

Osiguranje će nadoknaditi štetu za svaki pojedini predmet iz grupe predmeta u punom iznosu, a najviše do iznosa dogovorene niže svote osiguranja, uz uvjet da ukupna šteta na svim predmetima u grupi, ne premaši iznos više svote osiguranja.