Osiguranje na taksiranu vrijednost

Kod ovog načina osiguranja osiguravatelj i osiguranje, u svrhu pojednostavljenja likvidacije osiguranog slučaja, već prilikom sklapanja osiguranja, dogovaraju vrijednost predmeta osiguranja. Ovaj se način osiguranja, prije svega, primjenjuje kod osiguranja dragocjenosti, umjetničkih djela, arhivske građe i sl.