Osiguranja do svote

Specifičnost osiguranja do svote je, da se kod tih oblika osiguranja uopće ne utvrđuje visine štete, jer će osiguranje isplatiti dogovorenu svotu osiguranja, kad se ispune uvjeti za to. Osiguranja do svote su npr., osiguranje za slučaj smrti kod osiguranja od nezgode.