Osigurana osoba

Osigurana osoba je, kod životnih osiguranja, osoba od čije smrti ili doživljene starosti ovisi isplata svote osiguranja. 

 

Kod rentnih i dobrovoljnih mirovinskih osiguranja to je osoba, od čijeg života ili smrti ovisi isplaćivanje (mirovinske) rente.