Obavezno osiguranje

Obavezno osiguranje je osiguranje koje su određene osobe dužne sklopiti. Propisuje se zakonom. 

 

U Sloveniji, od individualnih oblika osiguranja, poznajemo obavezna osiguranja u prometu, obavezna osiguranja odgovornosti u određenim djelatnostima i osiguranja od ekoloških šteta.

 

Obavezna osiguranja u prometu su:

  • osiguranje putnika u javnom prijevozu, od posljedica nesreće;
  • osiguranje vlasnika motornog vozila od odgovornosti za štetu uzrokovanu trećim osobama;
  • osiguranje vlasnika zrakoplova od odgovornosti za štetu uzrokovanu trećim osobama. 

Druga obavezna osiguranja su:

  • osiguranje od odvjetničke odgovornosti;
  • osiguranje od javnobilježničke odgovornosti;
  • osiguranje od odgovornosti revizora financijskog poslovanja;
  • osiguranje od projektantske odgovornosti;
  • osiguranje od ekoloških šteta.