Dobrovoljno osiguranje

je oblik osiguranja koji stranke sklapaju na temelju slobodne prosudbe i odluke, za razliku od obaveznog osiguranja koje su stranke dužne sklopiti.