Kako plaćamo premiju i koliko ona iznosi?

Možete se odlučiti na obročno plaćanje premije ili za plaćanje premije u jednokratnom iznosu. Kod izbora obročnog plaćanja najčešći način je mjesečno plaćanje. Ako osiguranik plaća premiju kvartalno, polugodišnje ili godišnje, osiguravatelj mu odobrava popust. Premiju možete plaćati bez naknada trajnim nalogom. Osiguranje se ugovara u EUR-ima, a plaća u kunama. Minimalna premija ovisi o odabranom cjeniku (vrsti) životnog osiguranja, dok je maksimalna ograničena Vašim mogućnostima i potrebama.