Kako postupati prilikom nastanka štete?

Potrebno je poduzeti sve mjere koje bi otklonile ili smanjile štetu, uzimajući u obzir upute osiguravatelja.