Što se sve može osigurati od potresa?

Predmet potresnog osiguranja su građevinski objekti i stambena pokretna imovina. Osiguranje pokriva uništenje ili oštećenje osiguranih predmeta uzrokovanih potresom. Ako je posebno dogovoreno, osiguranje od potresa može se proširiti i na osiguranje financijskih gubitaka uslijed zastoja u poslovanju poduzeća.