Pokriva li osiguranje od požara samo štete nastale uslijed požara?

Ne, osiguranjem od požara pokrivene su sljedeće opasnosti: udar groma, eksplozija, oluja, tuča, udar osiguranikova motornog vozila, pad letjelice, manifestacije i demonstracije.

 

Posebnim dogovorom možete proširi osiguranje i na: osiguranje od opasnosti od poplava, odrona zemlje, snježnih lavina, opasnosti od istjecanja raznih tekućina (curenje) iz cisterni, spremnika te cjevovoda, samozapaljenja (pirolize) zaliha uskladištene robe i istjecanja tekuće užarene mase (željezne, staklene i sl.) ili udarca motornog vozila koje nije vlasništvo osiguranika.

 

Posebnim klauzulama moguće je ugovoriti osiguravajuće pokriće i za neke takozvane nestandardne opasnosti, kao što su: prodor oborinskih voda s krova, težina snijega, zlonamjerni izgredi trećih osoba na dijelovima zgrada itd.