Zašto moram zaključiti obavezno osiguranje od automobilske odgovornosti?

Budući da svako motorno vozilo u prometu predstavlja potencijalnu opasnost da se njegovom uporabom našteti trećoj osobi, zakonska je obaveza zaključiti osiguranje od automobilske odgovornosti. Iz ovog osiguranja sve treće osobe kojima je načinjena (materijalna ili nematerijalna) šteta istu mogu naplatiti.