Ukoliko ugovorim osiguranje od automobilske odgovornosti kod Triglav Osiguranja d.d., imam li popust pri ugovaranju neke druge vrste osiguranja?

Ukoliko imate ugovorenu policu automobilske odgovornosti kod Triglav Osiguranja d.d., odobravamo Vam popust prilikom ugovaranja auto kasko osiguranja.