Zdravstvene ustanove - partneri

POPIS UGOVORNIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA

u kojim možete obaviti sistematski pegled prilikom sklapanja police životnog osiguranja ukoliko se zbog visine osiguranog iznosa i godina starosti prilikom sklapanja osiguranja pojavi potreba za istim.

 

ZDRAVSTVENA USTANOVA

ADRESA

ČAKOVEC

 

Poliklinika Medikol

F. Prešerna 13, 40000 Čakovec

DUBROVNIK

 

Poliklinika Cutis

Vukovarska 22, 20000 Dubrovnik

OSIJEK

 

Poliklinika Medikol, PET/CT Centar Osijek

J. J. Strossmayera 141, 31000 Osijek

RIJEKA

 

Poliklinika Medikol PET/CT Centar Rijeka

Krešimirova 42, 51000 Rijeka

SLATINA

 

Poliklinika dr. Nedić

Bana Jelačića 39, 33520 Slatina

SPLIT

 

Poliklinika Medikol PET/CT Centar Split

Šoltanska 1, 21000 Split

ZADAR

 

Privatna oftalmološka ordinacija dr. Nikolina Basioli

Polačišće 2, 23000 Zadar

Privatna ginekološka ordinacija dr. Ivica Vlatković

Obala Petra Krešimira IV. 9/1, 23000 Zadar

ZAGREB

 

POLIKLINIKE

 

Poliklinika Aviva

Nemetova 2, 10000 Zagreb

Poliklinika za ginekologiju, opstetriciju i internu medicinu "Svečnjak"

Kružna cesta 49, 10000 Zagreb

Poliklinika Medikol

Voćarska 106, 10000 Zagreb

Vinogradska 29, 10000 Zagreb (PET/CT)

Ustanova za zdravstvenu skrb Medikol

Mandlova 7, 10000 Zagreb (fizikalna medicina i rehabilitacija)

Zdravstveni centar Novamed d.o.o.

Avenija V. Holjevca 23, 10000 Zagreb

Poliklinika Amruševa

Amruševa 6, 10000 Zagreb