Zdravstvene ustanove - partneri

POPIS UGOVORNIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA

u kojim možete obaviti sistematski pegled prilikom sklapanja police životnog osiguranja ukoliko se zbog visine osiguranog iznosa i godina starosti prilikom sklapanja osiguranja pojavi potreba za istim.

 

ZDRAVSTVENA USTANOVA

ADRESA

ČAKOVEC

 

Poliklinika Medikol

F. Prešerna 13, 40000 Čakovec

Privatna ordinacija za kožne i spolne bolesti dr. Kedmenec - Bartolić

A. Schulteissa 9, 40000 Čakovec

Privatna praksa fizikalne terapije Alen Horvat

Matije Gupca 14, Vularija, 40000 Čakovec

DARUVAR

 

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Daruvarske Toplice

Julijev park 1, 43500 Daruvar

 

DUBROVNIK

 

Poliklinika Cutis

Vukovarska 22, 20000 Dubrovnik

IVANIĆ-GRAD

 

Specijalistička ordinacija medicine rada Almenka Balenović

Omladinska 25, 10310 Ivanić-Grad

NAFTALAN specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju 

Omladinska 23a, 10310 Ivanić-Grad

KOPRIVNICA

 

Privatna ginekološka ordinacija dr. med. Neven Hećimović

Frana Galovića 6/1, 48000 Koprivnica

Specijalistička internistička ordinacija dr. med. Karmen Antolić

Trg bana Jelačića 7b, 48000 Koprivnica

KRAPINSKE TOPLICE

 

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice

Gajeva 2, 49217 Krapinske Toplice

 

LIPIK

 

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Lipik

Marije Terezije 13, 34551 Lipik

OSIJEK

 

Specijalistička ordinacija medicine rada dr. Dragan Terzić

Reisnerova ulica 34b, 31000 Osijek

Poliklinika Medikol, PET/CT Centar Osijek

J. J. Strossmayera 141, 31000 Osijek

Medicinsko biokemijski laboratorij Bojčić, Vlainić Osijek

Park kralja Petra Krešimira IV./6, 31000 Osijek

RIJEKA

 

Očna poliklinika Sveta Lucija

Adamićeva 13, 51000 Rijeka

Ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Mile Batinić, dr. med.

Braće Cetina 14, 51000 Rijeka

Poliklinika Medikol PET/CT Centar Rijeka

Krešimirova 42, 51000 Rijeka

Poliklinika za radiologiju i psihijatriju Kantrida-Dental

Lošinjska 16, 51000 Rijeka

Specijalistička dermatovenerološka ordinacija dr. Nežić Kosanović

Trpimirova 3, 51000 Rijeka

SISAK

 

Poliklinika Matoc d.o.o.

Franje Lovrića 29, 44000 Sisak

SLATINA

 

Poliklinika dr. Nedić

Bana Jelačića 39, 33520 Slatina

 

 

SPLIT

 

Poliklinika "Cito"

Moliških Hrvata 4, 21000 Split

Poliklinika Medikol PET/CT Centar Split

Šoltanska 1, 21000 Split

Polikliniku za ginekologiju i opstetriciju Šparac

Spinčićeva 2c, 21000 Split

Otorinolaringološka ordinacija dr. Emil Čujić

Matoševa 13, 21000 Split

Poliklinika dr. Ercegović

Lička 2, 21000 Split

VIROVITICA

 

Poliklinika Baturina

S. Vraza 36, 33000 Virovitica

VELI LOŠINJ

 

Lječilište Veli Lošinj

Pod Javori 27, 51551 Veli Lošinj

ZADAR

 

Dermatološka ordinacija dr. med. Mile Gverić

Petra Svačića 11, 23000 Zadar

Privatna oftalmološka ordinacija dr. Nikolina Basioli

Polačišće 2, 23000 Zadar

Privatna ginekološka ordinacija dr. Ivica Vlatković

Obala Petra Krešimira IV. 9/1, 23000 Zadar

ZAGREB

 

POLIKLINIKE

 

Poliklinika Gemini Plus

I. B. Mažuranić 33, 10000 Zagreb

Poliklinika Imunomed

Krbavska 11, 10000 Zagreb

Poliklinika Aviva

Nemetova 2, 10000 Zagreb

Poliklinika Šebetić d.o.o.

Trg kralja Petra Krešimira IV. 14, 10000 Zagreb

Poliklinika Terapija

Medveščak 69, 10000 Zagreb

Poliklinika IVF

Babonićeva 121, 10000 Zagreb

Poliklinika za ginekologiju, opstetriciju i internu medicinu "Svečnjak"

Kružna cesta 49, 10000 Zagreb

Poliklinika  Štambuk

Pavletićeva 6, 10000 Zagreb

Poliklinika dr. Grbavac

Trg Francuske republike 12, 10000 Zagreb

Poliklinika Drinković

Šulekova 5, 10000 Zagreb

Poliklinika Medikol

Voćarska 106, 10000 Zagreb

Vinogradska 29, 10000 Zagreb (PET/CT)

Ustanova za zdravstvenu skrb Medikol

Mandlova 7, 10000 Zagreb (fizikalna medicina i rehabilitacija)

Poliklinika dr. Čalaga

Maksimirska 12, 10000 Zagreb

Poliklinika dr. Brazda

Domjanićeva 19, 10000 Zagreb

Poliklinika za neuropsihijatriju "A.B.R."

Derenčinova 26/1, 10000 Zagreb

Poliklinika Arista

Gundulićeva 15, 10000 Zagreb

Zdravstveni centar Novamed d.o.o.

Avenija V. Holjevca 23, 10000 Zagreb

Poliklinika Veritas

Svetice 17, 10000 Zagreb

Poliklinika Bonifarm (medicinsko-biokemijski laboratorij)

Amruševa 6, 10000 Zagreb

Ustanova za zdravstvenu skrb Bonifarm zdravlje (medicina rada)

Hondlova 2/10, 10000 Zagreb

Poliklinika Amruševa

Amruševa 6, 10000 Zagreb

 

 

ORDINACIJE

 

Ginekološka ordinacija dr. Višnja Tadić

Mašićeva 1, 10000 Zagreb

Internistička ordinacija dr. Moni Trinki

Maksimirska 54, 10000 Zagreb

Privatna neurološka ordinacija mr. sc. dr. Maja Roje Novak

P. Hatza 27, 10000 Zagreb

Specijalistička ordinacija interne medicine prim. Sonja Kapun, dr. med.

Marjanovićev prilaz 6, Utrine, 10000 Zagreb

Privatna specijalistička urološka ordinacija Neven Kapun, dr. med.

Marjanovićev prilaz 6, Utrine, 10000 Zagreb

Privatna otorinolaringološka ordinacija dr. Mladen Dobrović

Zelinska 5/II, 10000 Zagreb

Pedijatrijska ordinacija prim. dr. sc. Milivoj Jovančević

Zvonigradska 44, 10000 Zagreb

Specijalistička psihijatrijska ordinacija dr. Đurđica Sivić

Martićeva 63a, 10000 Zagreb

Specijalistička pedijatrijska ordinacija dr. Armano

Ghandijeva 5, 10000 Zagreb