Riziko životno osiguranje

Riziko životno osiguranje je osiguranje za slučaj smrti, bez isplate pri isteku osiguranja, koje Vam nudi visoke osigurane iznose po prihvatljivim premijama. Isplata iz osiguranja može biti izvor za pokriće troškova koji nastanu u slučaju smrti osigurane osobe, za nadomjestak isplate osobnog dohotka, za pomoć obitelji kako bi sačuvale postojeći životni standard, za otplatu kredita, za pokriće troškova održavanja nekretnine, zaštitu djece, za kvalitetno obrazovanje djece, za dodatnu mirovinu partneru i dr.

Ovo se osiguranje sklapa na određeno trajanje i ne može se ugovoriti na vrijeme kraće od 1 godine, a duže od 30 godina. U pravilu se sklapa za cijelo vrijeme trajanja otplate kredita. Ovisno o visini kredita koji banka odobrava osiguraniku, utvrđuje se visina osiguranog iznosa i premija. U pravilu se osigurani iznos ugovara u visini iznosa kredita uvećanog za kamate, a premija se može plaćati u obrocima (mjesečno, kvartalno, polugodišnje i godišnje) ili jednokratno. Visinu osiguranog iznosa i premije sporazumno utvrđuju ugovaratelj osiguranja i Triglav osiguranje d.d., prema cjeniku, a ovisno o pristupnoj dobi osiguranika i trajanju osiguranja.

U slučaju smrti osigurane osobe za vrijeme trajanja osiguranja, korisniku se isplaćuje osigurani iznos. Međutim, u slučaju kad osigurana osoba doživi dogovoreni period osiguranja, Triglav osiguranje d.d. nema prema njoj obavezu isplate osiguranog iznosa.Osiguranje Obročno i jednokratno plaćanja premije Priključenje dodatnih osiguranja Jamstvo
Zašto sklopiti riziko životno osiguranje? :
  • svojim najdražima zagarantirajte financijsku sigurnost u slučaju najgoreg;
  • za vrijeme trajanja osiguranja možete povećati osigurani iznos;
  • premije su povoljnije nego kod ostalih vrsta životnih osiguranja, zbog toga što osiguranje ne uključuje štednu komponentu;
  • možete izabrati između obročnog plaćanja i plaćanja premije u jednokratnom iznosu;
  • isplate nisu oporezive;
  • sami određujete korisnika osiguranja.

Glavne značajke riziko osiguranja na primjeru obročnog i jednokratnog plaćanja premije

 
RIZIKO ŽIVOTNO OSIGURANJE
S OBROČNIM PLAĆANJEM PREMIJE
S JEDNOKRATNIM PLAĆANJEM PREMIJE
ZAJEDNIČKE KARAKTERISTIKE
Isplata osiguranog iznosa: u jednokratnom iznosu
Broj osiguranih osoba: s jednom policom se može osigurati jedna osoba
Starosna granica osiguranih osoba: od 18 do 65 godine pri sklapanju osiguranja; najviše 75 godina pri isteku osiguranja
Trajanje osiguranja: od 1 do 30 godina 
RAZLIKE

Popusti na dinamiku plaćanja premije:

  • kvartalno 2%
  • polugodišnje 2,5%
  • godišnje 3,5%
Jednokratna premija je niža od ukupne premije kod obročnog plaćanja
Moguće je povećanje osiguranog iznosa
Povećanje osiguranog iznosa nije moguće po postojećoj polici već je potrebno sklopiti novo osiguranje
Minimalni uvjet za sklapanje osiguranja je osigurani iznos koji mora biti veći ili jednak od 5.000 €
Minimalna mjesečna premija iznosi 8 €
Minimalni uvjet za sklapanje osiguranja je osigurani iznos koji mora biti veći ili jednak od 5.000 €, a minimalna jednokratna premija iznosi 300 €


 

Obzirom na svoje potrebe, osiguranik može riziko životnom osiguranju priključiti dodatne rizike koji povećavaju njegovu sigurnost. Obročnom riziko životnom osiguranju možete priključiti dodatno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (nezgode), dodatno osiguranje kritičnih bolesti i ozljeda, dragovoljno zdravstveno osiguranje osoba za vrijeme putovanja i boravka u inozemstvu s asistencijom, dodatno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) za djecu i dodatno osiguranje drugog liječničkog mišljenja. Jednokratnom riziko životnom osiguranju možete priključiti dodatno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (nezgode).
 


 

Jamstvo za uložena sredstva

Odluka za jedan od oblika osiguranja osoba nužna je za sigurnost Vas i Vaše obitelji. Kod osiguranja koja se uobičajeno sklapaju na duži vremenski period i predstavljaju jedan od oblika investicija, važno je koliko pouzdanu i snažnu osiguravajuću kuću ćete izabrati. Svakako je lakše ukazati povjerenje osiguravatelju koji je svojim dugogodišnjim poslovanjem dokazao  da redovito ispunjava preuzete obveze. Triglav osiguranje d.d. zasigurno je takav osiguravatelj.

Za sigurnost životnih, rentnih i svih ostalih osiguranja osoba brine i zakonodavac. Osiguravateljima nalaže sigurnu investicijsku politiku koja omogućava dugoročno ispunjenje prihvaćenih obveza. Osim toga Triglav osiguranje d.d. sredstva životnih osiguranja ulaže sukladno Zakonu, što mu omogućava dugoročno ispunjavanje obveza. Sva sredstva životnih osiguranja vode se na posebnim računima.
Triglav osiguranje d.d. članica je Grupe Triglav. Grupa Triglav je snažna međunarodna financijska institucija koja se odlikuje znanjem, veličinom i financijskom snagom. Već duže od 100 godina brine za osiguranje novih generacija. 

Uvođenjem novih, suvremenih oblika osiguranja osoba, Triglav osiguranje d.d. potvrđuje se kao moderna osiguravajuća kuća s osposobljenim stručnim, razvojnim i prodajnim kadrom.


 Bonitetna ocjena Zavarovalnice Triglav d.d.

 

 Bonitetna agencija Bonitetna ocjena  Srednjoročna prognoza
 Standard & Poor´s  A  Stabilno