Investicijsko osiguranje fleks za odrasle

Investicijsko osiguranje FLEKS ZA ODRASLE predstavlja unosnu i prilagodljivu štednju te mogućnost redovite obročne štednje već s 15 EUR mjesečno. Tijekom trajanja osiguranja možete uplaćivati i dodatna slobodna sredstva.  

 

FLEKS ZA ODRASLE uključuje štedno-investicijski račun, na kojeg su vezani životno i dodatno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (nezgode). Štednja je vezana za kretanje vrijednosti jedinica imovine investicijskih fondova. Ugovaratelj preuzima rizik ulaganja u investicijske fondove, odnosno osobno utječe na visinu osiguranog iznosa za doživljenje.Osiguranje mogu sklopiti osobe pristupne starosti od 50 do 80 godina.
Osiguranje se sklapa bez liječničkog pregleda i bez upita o zdravstvenom stanju osigurane osobe.

  

 

Premije osiguranja i osigurani iznosi određeni su unaprijed. Sklapanjem osiguranja sami odabirete visinu redovite mjesečne premije. Odabrani iznos redovite mjesečne premije i starost osigurane osobe kod sklapanja osiguranja određuju:

 • visinu zajamčenog osiguranog iznosa za slučaj smrti,
 • visinu osiguranog iznosa za slučaj smrti uslijed nesretnog slučaja (nezgode) te
 • visinu naknade za bolničke dane.

 

Najniža mjesečna premija iznosi 15 EUR. Najniža premija po fondu iznosi 10 EUR. Preporučamo Vam da prilikom izbora ove vrste osiguranja proučite Prospekt svakog fonda. Prospekt fonda dostupan Vam je na našoj Web stranici u rubrici Tečajnica fondova ili na Web stranici izabrane fond kuće.
Ako želite veće osigurateljno pokriće, možete sklopiti dvije police Investicijskog osiguranja FLEKS ZA ODRASLE. Premije se uplaćuju mjesečno, no moguće su također i dodatne jednokratne uplate.

Osiguranje traje do smrti osigurane osobe, odnosno do isplate cjelokupne vrijednosti imovine na investicijskom računu.

 

PLAĆANJE PREMIJE OSIGURANJA

Sukladno uvjetima osiguranja premija osiguranja mora biti plaćena do datuma naznačenog na uplatnici (pet radnih dana prije isteka mjeseca). Ukoliko premija nije plaćena do tog datuma osiguravatelj naplaćuje riziko premiju i premiju za dodatna osiguranja otkupom udjela u fondu. Na takav način gubite dio sredstava uloženih u fond, što će se u velikoj mjeri reflektirati na stanje Vašeg investicijskog računa. Stoga, molimo Vas da premiju platite do datuma dospijeća navedenog na uplatnici.

Osiguranje Investicija Fondovi Isplate Sažetak Prednosti Jamstvo

ŽIVOTNO I DODATNO OSIGURANJE OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA (nezgode)

 

FLEKS ZA ODRASLE je životno osiguranje za slučaj smrti, koje uključuje i Dodatno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (nezgode).

Osnovno životno osiguranje

Je osiguranje za slučaj smrti sa zajamčenim osiguranim iznosom. Sklapanjem osiguranja sami odabirete visinu mjesečne premije. Premije i osigurani iznosi unaprijed su određeni.

Dodatno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (nezgode).

Osiguranje FLEKS ZA ODRASLE također uključuje i Dodatno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) za sljedeće slučajeve:

 • smrt uslijed posljedica nesretnog slučaja (nezgode),
 • naknadu za bolničke dane zbog nesretnog slučaja (nezgode).

Premija za dodatno osiguranje uplaćuje se mjesečno, zajedno s premijom za osnovno osiguranje.

Ponuda

 

  Osnovno životno osiguranje

Dodatno osiguranje od nezgode (DNZ)

Investicijska

strategija

  Mjesečna premija*... ...od toga DNZ Zajamčeni osigurani iznos za slučaj smrti Osigurani iznos za slučaj smrti uslijed nezgode Naknada za bolnički dan Financijski ciljevi
Starost osigurane osobe:
od 50 do 60 g.
15 1,38 1.000 3.000 10 10-godišnji, 15-godišnji, 20-godišnji
20 1,64 1.500 4.000 10 10-godišnji, 15-godišnji, 20-godišnji
25 1,90 2.000 5.000 10 10-godišnji, 15-godišnji, 20-godišnji
30 2,46 2.500 6.000 15 10-godišnji, 15-godišnji, 20-godišnji
40 2,72 3.000 7.000 15 10-godišnji, 15-godišnji, 20-godišnji
50 3,28 3.500 8.000 20 10-godišnji, 15-godišnji, 20-godišnji
75 3,54 4.000 9.000 20 10-godišnji, 15-godišnji, 20-godišnji
100 4,10 4.500 10.000 25 10-godišnji, 15-godišnji, 20-godišnji
Starost
osigurane osobe:
od 61 do 70 g.
15 1,38 1.000 2.000 10 10-godišnji, 15-godišnji
25 1,77 1.000 3.000 10 10-godišnji, 15-godišnji
25 2,16 1.500 4.000 10 10-godišnji, 15-godišnji
30 2,85 2.000 5.000 15 10-godišnji, 15-godišnji
40 3,24 2.500 6.000 15 10-godišnji, 15-godišnji
50 3,63 3.000 7.000 15 10-godišnji, 15- godišnji
75 4,32 3.500 8.000 20 10-godišnji, 15-godišnji
100 4,71 4.000 9.000 20 10-godišnji, 15-godišnji
Starost
osigurane osobe:
od 71 do 80 g.
10 1,86 1.000 2.000 10 10-godišnji
15 2,49 1.000 3.000 10 10-godišnji
25 2,49 1.000 3.000 10 10-godišnji
30 3,12 1.500 4.000 10 10-godišnji
40 3,75 2.000 5.000 10 10-godišnji
50 3,75 2.000 6.000 10 10-godišnji
75 4,68 2.500 7.000 15 10-godišnji
100 5,31 3.000 8.000 15 10-godišnji
Iznosi su u EUR.
* Mjesečna premija uključuje premiju osnovnog životnog osiguranja i Dodatnog osiguranja od posljedica nesretnog slučaja (nezgode).

 

FLEKS ZA ODRASLE investicija

Investicijsko osiguranje FLEKS ZA ODRASLE omogućuje Vam izbor između dvije investicijske strategije, koje također možete promijeniti tijekom trajanja osiguranja.

Investicijske strategije razlikuju se po tome, koliko aktivno je ugovaratelj uključen u upravljanje investicijom.

Investicijska strategija SAMOSTALNI IZBOR FONDOVA

omogućuje Vam da sami odaberete fondove iz važeće ponude Triglav osiguranja d.d. i odredite raspodjelu premije između njih. Raspodjelu premije možete tijekom trajanja osiguranja i promijeniti. Strategija Vam omogućuje i prijenos sredstava između fondova iz redovite ponude Triglav osiguranja d.d.

Investicijska strategija FINANCIJSKI CILJEVI

omogućuje Vam da upravljanje investicijskim portfeljem prepustite financijskim stručnjacima, koji će Vašu imovinu optimizirati za vrijeme, kada ćete je vjerojatno trebati za dostizanje svojeg financijskog cilja.
Upravitelj će na temelju procjene budućih kretanja na tržištu kapitala svake godine pripremiti pet košarica fondova za pet investicijskih politika. Osigurana sredstva će se sukladno odabranim vremenskim razdobljem štednje prelijevati između tih pet investicijskih politika od najagresivnije do najkonzervativnije, kao što ih prikazuje tabela dolje.

Rizik ulaganja na sebe preuzima ugovaratelj osiguranja.

 

Investicijska strategija

Košarica fondova*

Sastav košarice u 2021

Agresivna   Triglav Svetovni razviti trgi

30%

      Triglav Severna Amerika

20%

      Triglav Zeleni

20%

      Triglav Tehnologija

10%

      Triglav Azija

10%

      Triglav hitro rastoča podjetja

10%

       

100%

3–4 Umjereno agresivna   Triglav Svetovni razviti trgi

35%

      Triglav Zeleni

20%

      Triglav Renta

15%

      Triglav Severna Amerika

15%

      Triglav Rastoči trgi

10%

      Triglav Tehnologija

5%

       

100%

3

Umjerena   Triglav Steber Global

35%

      Triglav Aktivni

30%

      Triglav Zeleni

15%

      Triglav Obveznički

10%

      Triglav High Yield Bond

10%

       

100%

2–3 Umjereno konzervativna   Triglav Preudarni

40%

      Triglav Aktivni

20%

      Triglav Zeleni

15%

      Triglav Steber Global

15%

      Triglav Obveznički

5%

      Triglav High Yield Bond

5%

       

100%

1–2 Konzervativna   Triglav Preudarni

30%

      Triglav Aktivni

20%

      Triglav Obvezniški

20%

      Triglav Steber Global

10%

      Triglav Money Market EUR

10%

      Triglav High Yield Bond

10%

       

100%

 

* Struktura košarica se u skladu s općim uvjetima mijenja svake godine.

 

* Neutralni portfelj predstavlja ciljnu strukturu svake pojedine investicijske politike. Triglav osiguranje d.d. pridržava pravo da u skladu sa situacijom na tržištu kapitala, odstupi od tih ciljnih ograničenja za 10 postotnih bodova.
** Košarica fondova može se sukladno Općim uvjetima promijeniti 01.12. svake godine.

 

Investicijskim osiguranjem FLEKS ZA ODRASLE ugovaratelj osiguranja preuzima rizik ulaganja povezan s promjenama vrijednosti jedinica odabranih fondova.

 

Vrijednosti jedinica imovine investicijskih fondova

Isplate iz Investicijskog osiguranja FLEKS ZA ODRASLE

Isplate iz investicije i isplate iz osiguranja su fleksibilne, kako za vrijeme trajanja osiguranja, tako i prilikom istupanja iz njega.

Isplate iz investicije

Do sredstava na investicijskom računu možete pristupiti kroz cijelo vrijeme trajanja osiguranja, i to:

 • u obliku predujma koji u usporedbi s otkupom ima tu prednost da se osiguranje zbog njega ne prekida
 • u obliku otkupa koji predstavlja prekid osiguranja prije isteka deset godina - otkupna vrijednost manja je od vrijednosti imovine na investicijskom računu
 • u obliku redovnih isplata koje predstavljaju isplate nakon deset godina.

Otkup

Otkup osiguranja sukladno odredbama Općih uvjeta možete zahtijevati pod uvjetom da su premije plaćene za tri godine i da su od početka osiguranja prošle barem tri godine.

Predujam

Ugovaratelj može zahtijevati isplatu predujma, ako vrijednost redovitih jedinica imovine na investicijskom računu prelazi iznos najniže isplate predujma od 150 EUR. U slučaju isplate predujma zajamčeni osigurani iznos za slučaj smrti smanjuje se za iznos isplate. Isplata predujma ima utjecaj na obračun riziko premije za slučaj smrti što se indirektno reflektira na buduće stanje na investicijskom računu. Ako nastupi osigurani slučaj, Osiguratelj će isplatiti osigurani iznos umanjen za iznos nevraćenog predujma.

Isplate iz osiguranja

 • Isplata zajamčenog osiguranog iznosa za slučaj smrti (ZOI): U slučaju smrti osigurane osobe prije navršenih 90 godina starosti u tijeku trajanja osiguranja, nakon dvije godine od početka osiguranja korisniku se isplaćuje ZOI, odnosno vrijednost imovine na investicijskom računu, ako ista prelazi ZOI. U slučaju smrti u prve dvije godine od početka osiguranja korisniku se isplaćuje otkupna vrijednost osiguranja.
 • Isplata iz Dodatnog osiguranja od posljedica nesretnog slučaja (nezgode): U slučaju smrti uslijed nesretnog slučaja (nezgode) isplaćuje se osigurani iznos za slučaj smrti uslijed nesretnog slučaja (nezgode) iz Dodatnog osiguranja od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) i isplata iz osnovnog osiguranja, kako je opisano u prijašnjem stavku. Dodatno osiguranje prestaje, kad osigurana osoba navrši 90 godina starosti.

 

Investicijsko osiguranje FLEKS ZA ODRASLE kombinacija je investiranja u fondove, životnog osiguranja i dodatnog osiguranja od posljedica nesretnog slučaja (nezgode). FLEKS ZA ODRASLE je investicija koja predstavlja unosnu i prilagodljivu štednju vezanu za kretanje vrijednosti jedinica imovine fondova, s prihvatljivim premijama osiguranja za odra­sle nakon 50. godine života.

 

Pregled osiguranja

Ugovaratelj osiguranja Fizička osoba  
Uključena osiguranja

Osnovno osiguranje:

- za slučaj smrti

- dodatno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) za slučaj smrti i naknade za bolničke dane

Tko se može osigurati:

- osobe pristupne starosti od 50 do 80 godina

 

Dodatno osiguranje po izboru:

x

 
Osigurani iznosi (OI) osnovnog osiguranja

Visina osiguranog iznosa (dalje u tekstu OI):

U slučaju smrti osigurane osobe:

- u prve dvije godine od početka osiguranja Osiguratelj isplaćuje otkupnu vrijednost osiguranja

- prije 90. godine života Osiguratelj isplaćuje zajamčeni osigurani iznos, odnosno vrijednost imovine na investicijskom računu ako je ista veća

- poslije 90. godine života Osiguratelj isplaćuje vrijednost imovine na investicijskom računu

 

U slučaju smrti osigurane osobe uslijed nesretnog slučaja (nezgode) prije 90. godine života, Osiguratelj isplaćuje dodatni osigurani iznos za taj slučaj.

U slučaju smještaja i liječenja u bolnici zbog nesretnog slučaja (nezgode) prije 90. godine života, Osiguratelj isplaćuje odgovarajuću naknadu za bolničke dane.

 

Isplate osiguranih iznosa mogu biti:

- u obliku jednokratne isplate ili

- u obliku isplaćivanja mjesečne rente

 

Uzajamno osiguranje x  
Trajanje osiguranja

Trajanje osiguranja nije unaprijed određeno. Osiguranje može trajati do kraja života osigurane osobe.

 
Premija (uplate)

Frekvencija plaćanja premije:

- obročno plaćanje: mjesečno, kvartalno, polugodišnje, godišnje

Minimalna premija:

- 15 EUR

 

Mogućnost dodatnih uplata:

- najmanje 50 EUR

Štednja u sklopu osiguranja Štedite u fondovima iz redovite ponude Triglav osiguranja d.d. Pritom su Vam na raspolaganju dvije investicijske strategije: Samostalni izbor fondova i Financijski ciljevi.
Povećanje OI-a Ako želite veće pokriće osiguranja, možete sklopiti dvije police Investicijskog osiguranja FLEKS ZA ODRASLE.
Prijevremena isplata Prijevremenu isplatu sredstava na investicijskom računu možete zahtijevati ako je vrijednost redovnih jedinica imovine* veća od iznosa najniže isplate predujma, koji iznosi 150 EUR.
Mirovanje osiguranja Mirovanje osiguranja na jednu godinu možete zatražiti nakon dvije godine trajanja osiguranja, ako su premije plaćene za najmanje dvije godine.
Otkup osiguranja Otkup osiguranja možete zahtijevati nakon tri godine trajanja osiguranja, ako su premije plaćene za najmanje tri godine.

 

Napomene: *Redovne jedinice imovine dobivaju se na temelju uplaćenih obročnih premija nakon proteka 30 mjeseci od početka osiguranja i dodatnih uplata za vrijeme trajanja osiguranja.

 

Legenda: x = opcija nije moguća

Primjer izračuna:

Imate 50 godina i želite ugovoriti Fleks za odrasle. Plaćat će te premiju 20 godina. Vaš zajamčeni osigurani iznos za slučaj smrti iznosi 4.000 EUR, iznos za slučaj smrti uslijed nezgode 9.000 EUR, a naknada za bolničke dane 20 EUR. Vaša mjesečna uplata iznosi 75 EUR, od toga se za pokriće smrti uslijed nezgode i naknade za bolničke dane izdvaja 3,54 EUR. Ulazna naknada iznosi 2% uplaćene premije za osnovno osiguranje. Preostali iznos prethodno umanjen za pokriće smrti uslijed nezgode i naknade za bolničke dane (70,03 EUR od mjesečne uplate) se ulaže u fond. Dodatno, na kraju svakog mjeseca tijekom trajanja osiguranja s police se naplaćuje fiksni trošak vođenja od 1.6 EUR, upravljačka provizija 0,49% mjesečno na stanje prikupljeno od prvih 30 mjesečnih premija, riziko premija i premija za dopunsku nezgodu. Riziko premija ovisi o pristupnoj dobi, osiguranom iznosu i stanju na Vašem investicijskom računu, a u konkretnom primjeru prva mjesečna riziko premija iznosi cca. 4 EUR i zatim se smanjuje. Izlazna naknada iznosi 1%.

 

S obzirom na to da isplate iz osiguranja ovise o prinosu fonda, a buduće se prinose fonda ne može predvidjeti, navodimo nekoliko primjera s različitim prinosima fonda.

 

Prinos fonda Stanje nakon 20 godina
Raste 2% godišnje 18.670 €
Raste 5% godišnje 25.399 €
Pada 5% godišnje 9.785 €
Raste 1,14% godišnje* 17.150 €

 

*Da bi se nakon 20 godina dobilo onoliko koliko ste uplatili za osnovno osiguranje, fond u prosjeku mora rasti 1,14 % godišnje.

 

Detalje o samim fondovima, kao i o Prospektu i Pravilima fonda te Ključnim informacijama za ulagatelje možete pronaći na službenim stranicama svake fond kuće.

 

Dodatne mogućnosti osiguranja

Aktivno upravljanje imovinom: Pri upravljanju vlastitim sredstvima možete aktivno sudjelovati ili upravljanje prepustiti stručnjacima.

Dodatno investiranje: Tijekom trajanja osiguranja možete uložiti dodatna slobodna sredstva.

Prednosti i koristi osiguranja

Jednostavno sklapanje osiguranja

 • Osiguranje sklapate bez procjene zdravstvenog stanja.
 • Odabirete visinu premije i investicijsku strategiju.
 • Ispunite ponudu za sklapanje Investicijskog životnog osiguranja FLEKS ZA ODRASLE i predajte je Triglav osiguranju d.d. ili našem prodavaču.

Jedna polica za cijeli život: Razdoblje trajanja osiguranja ne trebate odrediti unaprijed.

Niske mjesečne premije: Osiguranje je također dostupno i osobama s niskim prihodima.

Osiguranje i štednja: Osiguranje uvijek uključuje i štednju; kad predate zahtjev za isplatu cjelokupne vrijednosti imovine na investicijskom računu, dobivate svoja financijska sredstva.

Sigurnost obitelji: Ovim osiguranjem brinete se i za financijsku sigurnost svojih najdražih, za slučaj da Vam se dogodi ono najgore.

 

Povećana osobna sigurnost: Dodatnim osiguranjem od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) povećate svoju, ali i financijsku sigurnost svoje obitelji.

 

Prinosi: S obzirom na to da se radi o dugoročnoj štednji u fondovima, očekivani prinosi Vaše investicije mogu biti veći. Osiguratelj ne jamči za isplatu po doživljenju police (isplata može biti veća ali i manja od uplaćenih sredstava i ista ovisi o kretanju vrijednosti fondova u koje ulažete).

 

Fleksibilnost: Za vrijeme trajanja osiguranja imate mogućnost ulaganja dodatnih slobodnih sredstava i prijenosa sredstava u druge fondove iz ponude Triglav osiguranja d.d, ali tek nakon proteka šest mjeseci. Cijelo vrijeme trajanja osiguranja omogućena Vam je i promjena podjele premije između fondova.

 

Uvid u kretanje VJI: Na internetskim stranicama Triglav osiguranja d.d. http://www.triglav.hr/osiguranja/osiguranje-za-fizicke-osobe/zivotno-osiguranje/fondi

prikazano je kretanje vrijednosti jedinica imovine (VJI) svih fondova u ponudi Triglav osiguranja d.d.
 

Prilikom izbora ove vrste osiguranja ne smijemo zanemariti činjenicu da na sebe preuzimamo cjelokupni rizik ulaganja u investicijske fondove. Osiguratelj garantira isplate u dijelu zajamčenog osiguranog iznosa za slučaj smrti, osiguranog iznosa za slučaj smrti uslijed nezgode i naknade za bolničke dane.

Jamstvo za uložena sredstva

Odluka za jedan od oblika osiguranja osoba nužna je za sigurnost Vas i Vaše obitelji. Kod osiguranja koja se uobičajeno sklapaju na duži vremenski period i predstavljaju jedan od oblika investicija, važno je koliko pouzdanu i snažnu osiguravajuću kuću ćete izabrati. Svakako je lakše ukazati povjerenje osiguratelju koji je svojim dugogodišnjim poslovanjem dokazao da redovito ispunjava preuzete obveze. Triglav osiguranje d.d. zasigurno je takav osiguratelj.

Za sigurnost životnih, rentnih i svih ostalih osiguranja osoba brine i zakonodavac. Osigurateljima nalaže sigurnu investicijsku politiku koja omogućava dugoročno ispunjenje prihvaćenih obveza. Osim toga Triglav osiguranje d.d. sredstva životnih osiguranja ulaže sukladno Zakonu, što mu omogućava dugoročno ispunjavanje obveza. Sva sredstva životnih osiguranja vode se na posebnim računima.

TRIGLAV OSIGURANJE D.D. članica je Grupe Triglav. Grupa Triglav snažna je međunarodna financijska institucija koja se odlikuje znanjem, veličinom i financijskom snagom. Već duže od 100 godina brine za osiguranje novih generacija. 

Uvođenjem novih, suvremenih oblika osiguranja osoba, Triglav osiguranje d.d. potvrđuje se kao moderna osiguravajuća kuća s osposobljenim stručnim, razvojnim i prodajnim kadrom.


 Bonitetna ocjena Zavarovalnice Triglav d.d.

 Bonitetna agencija

Bonitetna ocjena

 Srednjoročna prognoza

 Standard & Poor´s

 A

 Stabilno