Dodatno osiguranje kritičnih bolesti i ozljeda

Kao dodatno osiguranje možete ugovoriti osiguranje kritičnih bolesti i ozljeda kojim ćete si olakšati situaciju ukoliko obolite od neke vrste teških bolesti. Kako kod teških bolesti pacijent, odnosno, članovi njegove obitelji imaju velike dodatne troškove, novcem to jest osiguranom svotom možete si omogućiti dodatnu skrb i liječenje u inozemstvu.


 

Dodatnim osiguranjem kritičnih bolesti i ozljeda moguće se osigurati za slučaj nastupa jedne od kritičnih bolesti i ozljeda s popisa kritičnih bolesti i ozljeda navedenih u uvjetima osiguranja.

Dodatno osiguranje od kritičnih bolesti i ozljeda moguće je priključiti uz: mješovito životno osiguranje, investicijsko životno osiguranje, investicijsko životno osiguranje FLEKS, riziko životno osiguranje.

Pri sklapanju dodatnog osiguranja od kritičnih bolesti i ozljeda moguće je izabrati između dva paketa, koji se međusobno razlikuju po opsegu pokrića.

Osnovni paket  uključuje pokriće 4 kritične bolesti:
 

  • Infarkt miokarda
  • Rak
  • Moždani udar
  • Zatajenje bubrega

Prošireni paket uključuje:
 

  • Pokriće 23 kritičnih bolesti i ozljeda:
    • infarkt miokarda, rak, moždani udar, zatajenje bubrega, transplantacija glavnih organa, paraliza, multipla skleroza, Alzheimerova bolest (prije navršenih 60.-te godina), Parkinsonova bolest (prije navršenih 60.-te godina), akutni virusni encefalitis (koji uzrokuje stalne simptome), zamjena srčanih zalistaka, operacija koronarnih arterija, operacija zbog bolesti aorte, aplastična anemija s teškim oblikom otkazivanja koštane srži, bakterijski meningitis koji uzrokuje stalne simptome, benigni tumor mozga, koma koja uzrokuje trajne simptome, trajna i nepovratna gluhoća, gubitak udova, trajni i nepovratni gubitak sposobnosti govora, teška ozljeda glave koja uzrokuje trajni gubitak tjelesnih sposobnosti, opekline trećeg stupnja koje pokrivaju 20% površine tijela, nepopravljivi potpuni gubitak vida.
  • Pokriće 20 kritičnih bolesti i ozljeda za djecu:
    • rak, zatajenje bubrega (završni stadij bolesti bubrega), sljepoća (gubitak vida), zamjena srčanih zalistaka, transplantacija glavnih organa, paraliza, aplastična anemija, benigni tumor mozga, koma, gluhoća (gubitak sluha), teške opekline, dječja paraliza (poliomijelitis), o inzulinu ovisna šećerna bolest (Dijabetes melitus tipa 1), sustavni oblik maloljetničkog kroničnog artritisa (Stillova bolest), bakterijski meningitis, teška ozljeda glave, encefalitis, primarna (idiopatska) kardiomiopatija, apalični sindrom (vegetativno stanje), gubitak udova. 

 

 Starosna
 ograničenja 
18 do 55 godina prilikom sklapanja osiguranja, najviše 65 godina kod isteka 

3 do 18 godina za pokriće kritičnih bolesti i ozljeda djeteta
 Razdoblje
 osiguranja      
 1 do 25 godina


 

U slučaju prvog utvrđivanja oboljenja od jedne od kritičnih bolesti ili ozljede kod osigurane osobe osiguratelj isplaćuje korisniku osiguranu svotu za slučaj kritične bolesti ili ozljede.


Ako je ugovoren prošireni paket dodatnog osiguranja kritičnih bolesti i ozljeda, ukoliko se djetetu osigurane osobe utvrdi kritična bolest ili ozljeda, isplaćuje se 10% osigurane svote za dodatno osiguranje od kritičnih bolesti i ozljeda, maksimalno do 10.000,00 EUR-a.

Dodatno osiguranje kritičnih bolesti i ozljeda u slučaju prvog utvrđivanja jedne od kritičnih bolesti ili ozljede prestaje dok prava i obveze iz osnovnog osiguranja ostaju nepromijenjene.

Ukoliko želite svom osnovnom osiguranju priključiti dodatno osiguranje kritičnih bolesti i ozljeda potrebno je ispuniti Zahtjev za priključenje dodatnog osiguranja kritičnih bolesti i ozljeda i Upitnik o zdravstvenom stanju osigurane osobe te isto dostaviti u Vama najbližu podružnicu ili prodajni ured.