OSIGURANJE GOLD

GOLD

 

Ako si želite osigurati najbolju zdravstvenu skrb koju možete dobiti, ugovorite dodatno zdravstveno osiguranje. Dodatno zdravstveno osiguranje omogućava preglede u ugovornim ustanovama bez čekanja i uputnica. Mogu se osigurati osobe koje imaju status osigurane osobe obveznog zdravstvenog osiguranja u Republici Hrvatskoj, odnosno u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje.

 

Ugovaranjem dodatnog zdravstvenog osiguranja na savjet i podršku možete računati i kad je vaš liječnik „u drugoj smjeni“ ili kad su liste čekanja preduge…

 

Zdravlje je naše najveće bogatstvo. Dajte mu prednost.

 

Kada je zdravlje ugroženo, svatko od nas želi imati takav pristup do odgovarajućeg liječenja kojim bi na najbolji način što prije povratio zdravlje. Dodatno zdravstveno osiguranje GOLD pomaže u slučajevima kada je Vaše zdravlje ugroženo i jamči da Vaše zdravstveno stanje uvijek ima prednost ispred svega drugog.

Kako koristiti policu?

Pozivom na telefonski broj Zdravstvene točke svi osiguranici imaju izravan kontakt sa ovlaštenim zdravstvenim radnikom od kojih mogu zatražiti ugovaranje zdravstvene usluge na koju imaju pravo po svojoj polici osiguranja. Naši će zdravstveni radnici osiguraniku pružiti potreban medicinski savjet te prema medicinskoj indikaciji za njega dogovoriti obavljanje zdravstvene usluge bez uputnice liječnika opće prakse, a u vrijeme i na mjestu koje osiguraniku najviše odgovara.

Gdje koristiti policu?

U cijeloj Hrvatskoj kroz mrežu ugovornih zdravstvenih ustanova -  bolnica, domova zdravlja, poliklinika, privatnih specijalističkih ordinacija..