Građevinsko osiguranje

Najvažnija vrsta osiguranja objekta u trenutku gradnje, dogradnje ili  adaptacije je građevinsko osiguranje koje pokriva sve najvažnije opasnosti koje ugrožavaju objekt za vrijeme gradnje.

Predmet građevinskog osiguranja su:
 

 • objekti  u gradnji,
 • građevinski i instalacijski materijal,
 • građevinski dijelovi i elektrostrojna oprema koja je namijenjena za ugradnju u osigurani objekt.
 • oprema i pomoćni objekti koji su u cijelosti obuhvaćeni u predračunskoj vrijednosti građevinskog objekta, osim stvari koja su osnovna/obrtna srdstva izvođača radova.

Dodatno se može dogovoriti i osiguranje opreme i pomoćnih objekata za izvođenje objekata u gradnji (zidane ili drvene barake za skladišta, radionice, menze itd.).

Ukoliko je u ugovoru o osiguranju dogovoreno, osiguranje također pokriva:
 

 • postojeće objekte na kojima se izvode dogradnje, nadogradnje, popravci ili adaptacije,
 • dio objekta u gradnji ili pojedine građevinske ili obrtničke radove.

Građevinsko osiguranje pokriva opasnosti:
 

 • građevinske nezgode,
 • osnovne opasnosti požarnog osiguranja, leda, mraza, snijega, izljevanja vode, snježne lavine, odrona i urušavanja zemljišta,
 • provalne krađe,
 • nespretnosti, nebrige i pakosti radnika.
 • led, uleknuće tla, izlijevanje vode

Dodatno se može dogovoriti i pokriće:
 

 • ugovorna odgovornost izvođača radova u vrijeme garancije
 • poplave, visoke vode, podzemne vode,
 • klizanja tla,
 • odgovornosti izvođača radova,
 • odgovornosti izvođača radova u vremenu garancije.