Dopunsko zdravstveno osiguranje – pokriće participacija nakon ozljede u prometnoj nezgodi

Ugovorite Pokriće participacija nakon ozljede u prometnoj nezgodi i imajte bolju opciju u slučaju da Vam zatreba.

PREDMET I OPSEG OSIGURANJA

Pokriće participacije nakon ozljede u prometnoj nezgodi Triglav osiguranja d.d., pokriva do visine ugovorene svote pokrića, troškove svih vrsta doplata (participacija) u obveznom zdravstvenom osiguranju:

  • u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, za specijalističke preglede, dijagnostiku, fizikalnu terapiju, stomatološke
  • usluge, troškove bolničkog liječenje, troškove za izdavanje lijeka u ljekarnama, sudjelovanje osiguranika
  • u troškovima zdravstvene zaštite kod izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite uslijed prometne nezgode.

Ugovaranjem pokrića participacije nakon ozljede u prometnoj nezgodi svaki osiguranik ima pravo na naknadu troškova liječenja do ugovorenog iznosa pokrića:

 

Pokriće

Osigurani iznos u kn

Troškovi bolničkog liječenja

2.000,00 kn

Trošak participacije za lijekove

500,00 kn

Trošak participacije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

50,00 kn

 

Više informacija u Općim uvjetima.

 

NAČIN RIJEŠAVANJA ŠTETA

Za ovu vrstu osiguranja kartica dopunskog zdravstvenog osiguranja ne vrijedi kao sredstvo plaćanja. Da bi ostvarili pravo na refundaciju sredstava potrebno je Triglav osiguranju d.d. dostaviti:


- policijski zapisnik ili neki drugi dokaz na osnovu kojih je razvidno da se traženi povrat participacije traži za liječenje koji proizlazi  iz  prometne nezgode

- original račun ispostavljen od strane zdravstvene ustanove.

SKLAPANJE OSIGURANJA

Osiguranje se može ugovoriti uz Osiguranje od automobilske odgovornosti  kod Triglav osiguranja d.d. Za sklapanje osiguranja nazovite svog zastupnika ili posjetite jedno od naših prodajnih mjesta.

Osiguranje se može ugovoriti na godinu dana po povoljnoj premiji od 180 kuna godišnje.