Bonus protect

Bonus protect je doplatak na premiju Osiguranja od automobilske odgovornosti (AO) u visini 6,5% i daje pravo osiguraniku na zadržavanje stečenog bonusa ukoliko se po polici za koju je plaćen taj doplatak dogodi jedna šteta.


 

Bonus protekt moguće je ugovoriti za sve premijske grupe. U pokriću je jedna šteta, bez ograničenja.