Triglav u 2019. godini ima dobre rezultate

31. 3. 2020

Trenutno poslovanje prilagođeno zahtjevnim uvjetima

 

Nadzorni  odbor Triglav osiguranja je na sjednici 30.03.2020. godine potvrdio revidirani godišnji izvještaj Grupe Triglav i matičnog društva za 2019. godinu. Grupa, koja raspolaže sa visokom bonitetnom ocjenom „A“, u 120. godina poslovanja zadržava financijsku stabilnost i dobru kapitaliziranost. Prošle godine je poslovala uspješno i ostvarila 100,9 milijuna eura dobitka prije oporezivanja (indeks 104), 10,9 %, profitabilnost kapitala i 1.184 milijuna eura obračunate premije osiguranja (indeks 111). U trenutno izazovnim uvjetima za vrijeme epidemije poslovanje Grupe odvija se neprekidno, a izvršavanje usluga je prilagođeno svakom tržištu. Zbog visoke volatilnosti okruženja, Grupa još uvijek ne može dati pouzdane procjene kakav utjecaj će trenutna situacija imati na njeno poslovanje.

 

Trenutni uvjeti poslovanja. Predsjednik uprave Andrej Slapar: „U ovogodišnje za sve zahtjevne uvjete, naša Grupa je ušla financijski čvrsta, što potvrđuju dobri rezultati u 2019.godini. Naša misija je stvaranje sigurne budućnosti za sve naše članove, zbog toga smo u uvjetima epidemije po prioritetu donijeli mjere za zaštitu zdravlja suradnika, klijenata, partnera i drugih članova. Poslovanje se izvodi neprekidno, a sa rizicima koji su prisutni u trenutnom stanju epidemije i financijskih tržišta, pažljivo i sveobuhvatno upravljamo. Prilikom nuđenja naših usluga koristimo rješenja koja smo zadnjih godina uspostavili u strategijsko razvojnim procesima. To su prije svega uvođenje svekanalnog prodajnog pristupa do stranaka i digitalno rješenje za poslovanje bez papira i poslovanje na daljinu. Implementaciju naše strategije, kojoj smo i dalje posvećeni, prilagođavati ćemo u odnosu na konkretne uvjete poslovanja. Brižno i sveobuhvatno upravljamo rizicima u trenutnom stanju epidemije i financijskih tržišta, a efekt krize na godišnjoj razini poslovanja i rezultata će između ostalog ovisiti i od njenog trajanja.“

 

Raspodjela akumulirane dobiti za 2019. godinu i skupština dioničara. Provođenje politike dividendi je podređeno srednjoročnom postizanju ciljne kapitalne adekvatnosti Grupe Triglav, što će se uzeti u obzir i kod godišnjeg prijedloga Uprave i Nadzornog odbora o načinu upotrebe akumulirane dobiti za 2019.godinu. Isti će biti formiran i objavljen otprilike oko 23.04.2020. zajedno sa pozivom skupštine koja je planirana 26.05.2020. Skupština će uzeti u obzir uvjete i donesene smjernice kao i mjere nadležnih institucija, o čemu će dioničari biti pravovremeno obavješteni.

 

Uspješno poslovanje u 2019. godini. Grupa je prošle godine postigla 4 postotni veći dobitak prije oporezivanja (100,9 milijuna eura) i čisti dobitak (83,9 milijuna eura). Na dobre rezultate su utjecali rast volumena poslovanja, odgovorno preuzimanje rizika osiguranja i veći povrat ulaganja. Iznos ukupne premiji je bio viši za 11 posto u odnosu na prošlu godinu (1.184,2 milijuna eura), a rast premije je postignut u sva tri segmenta osiguranja i na svim tržištima. Izdaci za osigurane slučajeve u 2019.godini kretali su se  u očekivanim okvirima. Kombinirani omjer Grupe je iznosio 91,5 posto. U cilju postizanja troškovne efikasnosti u  2019.godini, Grupa je smanjila udio operativnih troškova osiguranja u bruto premiji za 1,3 postotna boda na 23,2%. Triglav, sa svojih jedanaest osiguravajućih kuća ima vodeće mjesto u Adria regiji. Na kraju 2019.godine postao je vodeći slovenski upravljač uzajamnim fondovima. Volumen sredstava u upravljanju u njegovim uzajamnim fondovima se povećao za 68 posto,  na milijardu eura.

 

Financijska stabilnost. Grupa sveobuhvatno upravlja rizicima, provodi konzervativnu i stabilnu reosiguravajuću zaštitu i oprezno upravlja rezervacijama i kapitalom. Kapitalna adekvatnosti Grupe na kraju 2019.godine se u odnosu na godinu ranije povećala za 7 postotnih bodova na 223 posto. Ciljni raspon Grupe, određen politikom upravljanja kapitalom Grupe Triglav po metodologiji Solventnosti II, iznosi između 200 i 250 posto. Grupa adekvatno pripremljena ulazi u teške ekonomske uvjete poslovanja koje je uzrokovala epidemija kako na globalnom tako i na regionalnom nivou.

 

Godišnji izvještaj Grupe Triglav i Triglav Osiguranja za 2019.godinu. Sveobuhvatni godišnji izvještaj, koji objedinjuje financijske i ne financijske pokazatelje, nosi naziv „Tradicija ili budućnost? Povezujemo oboje.“ Kao što tvrtka također ističe u svom izvješću, fokus njihovih razvojnih aktivnosti je na klijentima koji žele postati njihov cjeloživotni partner, tako da budu u korak s promjenama u okruženju te s modernim rješenjima za svoju financijsku sigurnost.

 

U digitalnom godišnjem izvještaju možete pogledati i video o paketnom osiguranju za kibernetičku zaštitu za mala i srednja preduzeća, koju je Triglav prvi ponudio u Adria regiji. Predstavljaju ga pomoću osiguranika Petra Königa, inovatora i osnivača visoko tehnološkog poduzeća EKWB u suradnji sa Peterom Filipom Jakopičem, direktorom imovinskih osiguranja u Zavarovalnici Triglav.

 

Godišnji izvještaj je na slovenskom i engleskom jeziku dostupan na internet adresama https://letnoporocilo.triglav.eu/2019 i https://annualreport.triglav.eu/2019

Podijeli na:
Share on Google+