Triglav – grupacija sa solidnim kapitalom i stabilnim, profitabilnim poslovanjem

15. 9. 2020

S&P ponovo dodijelio visoku ocjenu boniteta »A« sa stabilnom srednjoročnom prognozom

 

Bonitetna agencija S&P Global Ratings (dalje u tekstu: S&P ili agencija) nakon redovitog godišnjeg pregleda dana 11. 9. 2020 Grupi Triglav, a time i njezinu matičnom društvu i kćerinskom društvu Pozavarovalnici Triglav Re ponovo je potvrdila dugoročnu kreditnu ocjenu boniteta i bonitetnu ocjenu financijske snage »A« sa stabilnom srednjoročnom prognozom. Visoka ocjena odraz je stabilnog i profitabilnog poslovanja Grupe Triglav, njezine solidne kapitaliziranosti, promišljene reosigurateljne zaštite i vodeće tržišne pozicije u Sloveniji i regiji. Bonitetna ocjena »A« isključivo je ocjena samostalnog profila kreditnih rizika Grupe i ne sadržava nikakva povećanja koja bi bila posljedica povezanosti Grupe s državom.

 

S&P u svojem izvješću ocjenjuje profil rizičnosti poslovanja Grupe Triglav kao solidan, a profil financijskih rizika kao vrlo solidan. Navodi da Grupa sa svojom fokusiranošću na stranke i u trenutačnim zahtjevnim uvjetima osigurava stabilno i profitabilno poslovanje u objema djelatnostima, osiguranju i upravljanju imovinom. Vodeći tržišni položaj na slovenskom tržištu omogućuje joj primjenu ekonomije razmjera, što nadopunjuje svojom razgranatom ponudom i prodajnom mrežom te uporabom snažne robne marke. Profil rizičnosti Triglava je dobar, povezan je s konzervativnom investicijskom politikom te stabilnom i učinkovitom reosigurateljnom zaštitom, a investicijski portfelj je kvalitetan i dobro raspršen, većinom u europodručju. S&P smatra da je navedeno u kombinaciji s discipliniranim preuzimanjem osigurateljnih rizika ključni temelj koji jamči stabilnost poslovanja i položaja Grupe Triglav.  

 

Stabilna srednjoročna prognoza bonitetne ocjene odražava očekivanja S&P-a da će Grupa Triglav i u idućem, najmanje dvogodišnjem razdoblju uspješno održavati poslovnu strategiju s naglaskom na rastu i daljnjoj raspršenosti poslovanja. Agencija očekuje da će Grupa Triglav unatoč pandemiji i njezinim utjecajima očuvati dobro, stabilno poslovanje i visoku kapitaliziranost te da će i u iduće dvije-tri godine ispunjavati kriterije najmanje za ocjenu »AA«.

Podijeli na:
Share on Google+