Prijava štete nakon potresa

14. 1. 2021

Triglav osiguranje savjetuje da u slučaju prirodnih nepogoda najprije zaštite sigurnost i zdravlje sebe i svojih najbližih

 

Nakon što se uvjerite da vam sigurnost nije ugrožena boravkom na potresom pogođenom području, tek onda se posvetite sprječavanju daljnje štete i prijavi štete osiguravajućem Društvu. Oštećenicima preporučamo da odštetne zahtjeve podnose na daljinu te da ćemo odštetne zahtjeve obraditi bez obzira na datum prijave.

 

Potresi koji su se dogodili u Petrinji teško su pogodili središnji dio Hrvatske. Triglav osiguranje zato osiguranicima koji su pretrpjeli štetu u tim potresima savjetuje da u slučaju prirodnih nepogoda postupaju u skladu sa sljedećih pet koraka:

  1. Neka najprije osiguraju ljudske živote.
  2. Neka spriječe daljnju štetu.
  3. Ako je moguće, neka naprave nekoliko fotografija nastale štete.
  4. Neka provjere pokriće u policama osiguranja i prijave štetu.
  5. Ako je situacija sigurna, mogu započeti s popravkom i neka se istodobno pobrinu za to da se dokazi sačuvaju do dolaska procjenitelja osiguravajućeg društva.

 

Osiguranici Triglav osiguranja Zagreb koji su zbog potresa pretrpjeli štetu na nekretninama, automobilima i ostaloj imovini mogu je prijaviti na sljedeće načine na daljinu: prijava na e-adresu Prijava štete - Triglav Osiguranje ili pozivom na broj telefona 0800 20 20 80. Oštećene osobe koje zbog trenutačnih okolnosti možda nemaju pristup tehnološkim uređajima ili ne žele koristiti prijavu na daljinu za pomoć se mogu obratiti i svojem zastupniku u osiguranju i poslovnicama Triglav osiguranja.

 

I kasnije prijave uzet će se u obzir

Unatoč činjenici da se štetan događaj treba prijaviti što prije, instruktivan rok u uvjetima osiguranja je 3 dana.»Ključno je da se osiguranici najprije pobrinu da zaštite sigurnost i zdravlje sebe i svojih najbližh. S obzirom na trenutačnu situaciju uzet ćemo u obzir i kasnije prijave. Prijavom na daljinu, na načine koji su im na raspolaganju, strankama želimo olakšati postupak prijave. Naime, takva vrsta prijave im omogućava da izbjegnu dolazak u poslovnicu i uštede si vrijeme. Istodobno na taj način izbjegavaju rizik širenja zaraze koronavirusom« nakon događaja izjavio je Marin Matijaca, predsjednik Uprave Triglav osiguranja.

 

 

Podijeli na:
Share on Google+