Marinu Matijaci i Denisu Burmazu potvrđeni novi četverogodišnji mandati za predsjednika Uprave, odnosno člana Uprave Triglav osiguranja d.d.

27. 7. 2020

Zagreb, 27. srpanj 2020. - Nadzorni odbor Triglav osiguranja d.d. potvrdio je novi mandat Marinu Matijaci, predsjedniku Uprave Triglav osiguranja d.d., s trajanjem do kolovoza 2024. godine. Marinu Matijaci ovo je četvrti mandat na poziciji predsjednika Uprave Triglav osiguranja.

Istovremeno, Nadzorni odbor Triglav osiguranja d.d. ponovno je imenovao Denisa Burmaza članom Uprave Triglav osiguranja d.d., također na period od četiri godine.


 

Marin Matijaca  rođen je 16.5.1971. u Zagrebu. Diplomirao je 1999. godine na Prirodoslovno matematičkom fakultetu u Zagrebu, inženjerski smjer matematičke statistike i informatike, na kojem je 2012. godine završio i poslijediplomski studij kojim je stekao titulu Sveučilišnog specijalista aktuarske matematike. Ima bogato devetnaestogodišnje iskustvo rada u osiguranju, te je pohađao brojne aktuarske seminare u zemlji i inozemstvu. 
 

HANFA mu je 2006. godine izdala ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara.
 

Od 2008. godine član je Uprave Triglav osiguranja d.d., a 2010. godine, temeljem odluke Nadzornog odbora, postaje predsjednikom Uprave društva.
 

Zamjenik je predsjednika Nadzornog odbora Hrvatskog nuklearnog POOL-a, te je potpredsjednik Upravnog odbora Hrvatskog ureda za osiguranje.
 

Od 2008.  član je Znanstvenog vijeća Centra za edukaciju djelatnika u osiguranju pri Hrvatskom uredu za osiguranje, a od 2011., kao predstavnik Hrvatskog ureda za osiguranje,  član je upravljačkog odbora Radne grupe za solventnost i adekvatnost kapitala – Solvency II. Također je redovni predavač na Temeljnom seminaru o osiguranju s temama Solventnost društava za osiguranje i Kontroling u osiguranju. 

Denis Burmaz rođen je 21.01.1974. Diplomirao je 1998. godine elektrotehniku, smjer automatika na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu. Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu završio je poslijediplomski studij Organizacija i menadžment, te je 2012. godine stekao titulu Magistra ekonomskih znanosti.
 

Nakon završenog studija proveo je 14 godina u IT sektoru i sektoru telekomunikacija gdje je prošao put od inženjera do direktora prodaje.
 

Od 2012. godine započinje njegova osiguravateljna karijera, i to na poziciji Direktora prodaje.
 

U veljači 2016. prelazi u Triglav osiguranje d.d. na poziciju Pomoćnika Uprave za područje prodaje i informatike, a tu funkciju obavlja do imenovanja na poziciju člana Uprave Triglav osiguranja d.d.
 

Kao član Uprave odgovoran je za područja prodaje osiguranja, informatike, marketinga, suradnje s bankama i službe za odnose s klijentima.
 

Za vrijeme svoje profesionalne karijere pohađao je cijeli niz stručnih edukacija iz područja managementa, leadershipa, te prodajnih i osiguravateljnih znanja, a 2013. stekao je i licencu za rad i zastupanje u osiguranju.
 

Od 2017. redovni je predavač na Temeljnom seminaru o osiguranju s temom Prodaja osiguranja.

 

Podijeli na:
Share on Google+