Održivo poslovanje

Obveza održivosti Triglav grupe (ESG)

Pružajući svoju misiju u Grupi Triglav za stvaranjem sigurnije budućnosti, slijedimo našu održivu orijentaciju. Krajem 2020. godine usvojen je dokument Obveze održivosti Grupe Triglav te smo na tim načelima odredili i smjerove našeg razvoja na području zaštite okoliša, socijalnih i upravljačkih čimbenika (ESG).

Obveza održivosti TRIGLAV GRUPE (ESG)
The Triglav Group’s commitment to sustainability (ESG)

Čimbenici održivosti investicijske politike

Triglav osiguranje d.d. uključuje rizike održivosti u svoj postupak donošenja investicijskih odluka u skladu s obvezama objavljivanja utvrđenim u člancima 3. i 4. Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga. Društvo je razvilo internu metodologiju kako bi osiguralo transparentnost glavnih negativnih utjecaja na održivost, što je detaljnije definirano u dokumentu pod nazivom „Čimbenici održivosti investicijske politike“

Čimbenici održivosti investicijske politike
The sustainability aspect of the investment policy

Politika primitaka Triglav osiguranja d.d. i održivost

Triglav osiguranje d.d. primjenom Politike primitaka osigurava pouzdan i čvrst sustav upravljanja te integritet i transparentnost poslovanja.

Politika uzima u obzir unutarnju organizaciju Društva te prirodu, opseg i složenost rizika, uključujući nefinancijske rizike.

Politika primitaka i održivost


Nefinancijska izvješća

Nefinancijska izvješća društava, pa tako i Triglav Grupe, namijenjena su svim dionicima zainteresiranima za poslovanje poduzeća. Ona donose nefinancijske informacije o učincima poduzeća u kontekstu održivog razvoja. Iz nefinancijskih izvješća saznajemo više o postignutoj razini okolišne i društvene odgovornosti, odnosno sagledavamo ostvarenja u području utjecaja na okoliš te brige o zaposlenicima, potrošačima i široj društvenoj zajednici. Na neki način služe kao konkretizacija i dopuna financijskim izvješćima jer poboljšavaju kvalitetu u njima objavljenih informacija te izražavaju svijest, strateške vrijednosti i buduće usmjerenje poslovanja.

Complementary Content
${loading}