Pomoć na putu - Triglav Osiguranje a.d.o.

Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Pomoć na putu

Pomoć na putu (automobilska asistencija) je zaštita od mogućih neprijatnosti pri korišćenju motornih vozila u zemlji i inostranstvu. Pored finansijske sigurnosti, polisa osiguranja automobilske asistencije Vam omogućava i besplatnu pomoć.

 

Osiguranje automobilske asistencije se može zaključiti za:

 • putnička vozila (ne starija od 8 godina)
 • teretna vozila (do 3.5 tone najviše dozvoljene ukupne mase ),
 • motocikle ( preko 4 kw ),
 • kamp prikolice i
 • motorna vozila za stanovanje

 

Triglav osiguranje nudi zaštitu i brigu, kako za vozilo tako i za korisnika vozila, kroz svoja tri paketa pomoći na putu, a sve u zavisnosti od potreba:

 • Asistencija OSNOVNI paket                                                                                               
 • Asistencija PLUS paket
 • Asistencija KOMFORT paket

 

POGODNOSTI KOJE NUDIMO:

 • 10% popusta za pomoć na putu - Asistencija PLUS i Asistencija KOMFORT za putničke automobile opremljene i namenjene za vožnju ili prevoz osoba sa invaliditetom.
 • 40% popusta za pomoć na putu - Asistencija PLUS u slučaju da je za isto vozilo zaključeno osiguranje vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima kod Triglav osiguranja.
 • 60% popusta za pomoć na putu - Asistencija PLUS u slučaju da je za isto vozilo zaključeno kasko osiguranje kod Triglav osiguranja.