Životno osiguranje - Triglav Osiguranje a.d.o.

Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Životno osiguranje

Svi znamo da je život neprocenjiv. Upravo zbog toga ljudi osećaju potrebu za sigurnošću i postaju svesni činjenice da se sami moraju pobrinuti za finansijsku sigurnost kako sebe tako i svojih najbližih.
 

Mi, u Triglav Osiguranju spremni smo da Vam ponudimo životna osiguranja prilagođena Vašim potrebama i željama.
 

Životno osiguranje može da bude isključivo osiguranje, a može biti i oblik dodatnog prihoda kao kombinacija štednje i osiguranja. Ugovorenim trajanjem osiguranja moći ćete sebi, a pogotovo svojim najbližima, porodici, partneru, odnosno osobama koje su sa Vama bliske, da osigurate finansijsku stabilnost kod nastanka nekog od osiguranih slučajeva.
 

Izbor osiguranja zavisi od više faktora: od posla kojim se bavite, stila života, od finansijskih mogućnosti i potreba. Pre svega, zavisi od toga ko je sve usko povezan s Vama i zavisi od Vas: porodica, partner, deca. Važni su Vaši planovi koje vezujete uz svoje osiguranje dok ono traje i cilj koji želite da postignete njegovom isplatom.

 

Mešovito životno osiguranje

Mešovito životno osiguranje je kombinacija štednje i osiguranja za slučaj smrti sa ciljem da se korisniku prilikom doživljenja ili prilikom smrti osiguranika obezbede određena novčana sredstva.

Hipotekarno osiguranje

Životno osiguranje korisnika kredita je osiguranje korisnika kredita za slučaj smrti sa opadajućom osiguranom sumom.

Dopunsko osiguranje od nastupanja teških bolesti i povreda

Kao dopunsko osiguranje možete ugovoriti osiguranje od teških bolesti kojim ćete olakšati situaciju ukoliko obolite od neke vrste teških bolesti. Kako kod teških bolesti pacijent, odnosno, članovi njegove porodice imaju velike dodatne troškove, novcem, to jest osiguranim iznosom možete olakšati situaciju u kojoj se nalazite.

Dopunsko osiguranje od posledica nesrećnog slučaja (nezgode)

Ne čekajte da se nesrećni slučaj dogodi, osigurajte se sada i ne dozvolite da Vi i Vaša porodica osetite finansijsku opterećenost posledica nesrećnog slučaja (nezgode).

Stipendijsko osiguranje

Stipendijsko osiguranje je kombinacija štednje i osiguranja za slučaj smrti koje je namenjeno obezbeđenju određenih sredstava odnosno stipendije, za školovanje dece, od ugovorenog dana i za ugovoreni period.

Riziko životno osiguranje

Riziko životno osiguranje je osiguranje na ugovoreno trajanje osiguranja za slučaj smrti.

Osiguranje za slučaj doživljenja

Osiguranje za slučaj doživljenja namenjeno je prvenstveno starijim osobama. Ovo osiguranje nudi vid sigurnosti i zaštite u teškim trenucima, a ima i komponentu štednje

Kolektivno životno osiguranje

Kolektivno životno osiguranje za zaposlene je osiguranje gde je ugovarač pravno lice. Osnovna namena je zaključenje osiguranja za veliku grupu ljudi, zaposlenih kod pravnog lica, sa nižom premijom osiguranja i sa pojednostavljenim grupnim prijemom u osiguranje.