Imovinska osiguranja - Triglav Osiguranje a.d.o.

Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Imovinska osiguranja

Svesni smo vrednosti vaše imovine i zato vam nudimo imovinska osiguranja s kvalitetnim pokrićima za praktično sve opasnosti koje mogu ugroziti vašu imovinu, a od kojih se možete jednostavno zaštiti: požar, udar groma, izliv vode, eksplozija, oluja, grad, poplava, zemljotres. U isto vreme nudimo i vrhunske usluge u rešavanju odštetnih zahteva.

Osiguranje od požara

Osiguranjem od požara možete osigurati sve vrste objekata i sve njihove delove, uključujući temelje i podrumske zidove, sve ugrađene instalacije i drugu ugrađenu mehaničku opremu. Osim nekretnina, možete osigurati i pokretnine koje se mogu nalaziti u zgradama ili na otvorenom prostoru (lične stvari, opremu,).

Osiguranje mašina od loma

Osiguranje mašina od loma nudi zaštitu osiguranja u slučaju uništenja ili oštećenja stroja, strojnih i električnih uređaja, njihovih punjenja, te instalacija, do kojih dođe uz normalna i za strojeve propisana opterećenja i radne operacije.

Osiguranje od provalne krađe ili razbojništva

Mediji svakodnevno obaveštavaju o prijavljenim provalama i pljačkama. Pobrinite se za adekvatno osiguranje.

Osiguranje stakla

Staklo je odličan materijal bez kojeg već stoljećima ne možemo zamisliti život. Nažalost, proizvodi od stakla su zbog svoje krhkosti jako osjetljivi, tako da ima smisla razmisliti o odgovarajućem osiguranju. Osiguranje pokriva štetu nastalu zbog pucanja, loma ili razbijanja stakla.

Osiguranje objekta u izgradnji

Najznačajnija vrsta osiguranja objekata za vrijeme gradnje, dogradnje ili adaptacije je osiguranje objekta u izgradnji, jer ono pokriva najvažnije opasnosti, koje ugrožavaju objekte u toku izgradnje.

Osiguranje objekta u montaži

Pokriva gotovo sve najvažnije opasnosti koje u toku montaže ugrožavaju izvođače.

Osiguranje računara

Osiguravanje računara pokriva uništenje, oštećenje i nestanak osiguranog predmeta zbog provale i pljačke, mehaničkog loma i delovanja električne energije. Osiguranje pokriva štete na računarima i pripadajućoj opremi. Osiguranje također može uključivati prijenosna računala tijekom prijenosa ili transporta.

Osiguranje pokretne tehnike

Prenosivi instrumenti, uređaji i aparati,koji se koriste na terenu, a služe za geološka i hidrogeološka istraživanja, merenje, kontrolu, analizu, dijagnostiku i snimanje (tehničku i medicinsku) i slično, a ne čine sastavni deo, odnosno nisu ugrađeni u motorno vozilo, plovilo ili letilicu, kojima se vrši prenos radi korišćenja mogu se osigurati.

Osiguranje namirnica u zamrzivaču

Osiguranjem namirnica u zamrzivaču osiguraju se namirnice i njihova ambalaža u zamrzivačima ili vitrinama - zamrzivačima.

Osiguranje produženog jemstva po isteku garantnog roka

Predmet osiguranja je ugovorna odgovornost proizvođača motornih vozila, odnosno njegovih ovlašćenih zastupnika odnosno osiguranika, za štete koje nastanu kupcima novih vozila po isteku jemstva-garantnog roka proizvođača, usled kvarova na mehaničkim ili električnim delovima vozila.