Osiguranje od automobilske odgovornosti - Triglav Osiguranje a.d.o.

Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Osiguranje od automobilske odgovornosti

Osiguranje od automobilske odgovornosti – AO je obavezno osiguranje, koje prema Zakonu o obaveznom osiguranju u saobraćaju moraju da ugovore vlasnici/ korisnici motornih vozila.

 

Polisom osiguranja od autoodgovornosti osigurava se odgovornost za štetu koja je pričinjena trećem licu upotrebom motornog vozila.

 

To znači da bilo koju štetu koju prouzrokuje vozač motornog vozila, a koje je osigurano od autoodgovornosti neće platiti on-  već osiguravajuća kuća koja je izdala polisu.

 

Na osnovu zaključenog osiguranja od automobilske odgovornosti, osiguravač oštećenom nadoknađuje materijalnu (uništenje, oštećenja ili nestanak stvari) i nematerijalnu štetu (telesna oštećenja, narušeno zdravlje ili smrt).

 

Osiguravajuće pokriće se pruža za štete nastale na teritoriji Republike Srbije, država članica Evropske unije, teritoriji država članica Sistema međunarodne karte osiguranja ili država čiji je nacionalni biro osiguranja potpisnik Multilateralnog sporazuma, bez plaćanja dodatne premije.

 

Zeleni karton, kao potvrda o osiguranju od autoodgovornosti, ostaje obavezan dokument za vozila kojima se ulazi na teritoriju neke od sledećih zemalja: Rusija, Belorusija, Ukrajina, Moldavija, Turska, Izrael, Iran, Makedonija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Tunis i Maroko.

 

Kako osiguranje od automobilske odgovornosti pokriva samo štete  drugim učesnicima nesreće, preporučujemo vam da uz polisu autoodgovornosti ugovorite osiguranje vozača - osiguranje vozača - uzročnika nezgode i putnika – AN-auto nezgoda.