Obavezno osiguranje putnika u javnom prevozu od posledica nesrećnog slučaja (ONZ) - Triglav Osiguranje a.d.o.

Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Obavezno osiguranje putnika u javnom prevozu od posledica nesrećnog slučaja (ONZ)

Obavezno osiguranje putnika u javnom prevozu od posledica nesrećnog slučaja (nezgode) sprovodi se na osnovu odredaba Zakona o osiguranju, Opštih uslova za osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja i Dopunskih uslova za obavezno osiguranje putnika u javnom prevozu od posledica nesrećnog slučaja (nezgode).

 

Ovim osiguranjem osiguravaju se sva lica koja imaju svojstvo putnika u vozilu, i to od sledećih rizika:

• smrti nastale u vozilu usled nesrećnog slučaja    - 8.000EUR
• trajnog invaliditeta kao posledice povrede u vozilu - 16.000EUR
• troškovi lečenja i gubitak zarade   - 4.000EUR

 

Ukoliko putnici u slučaju nesreće smrtno stradaju, osiguravajuće društvo nadoknađuje štetu njihovim naslednicima.

 

Osigurane sume su izražene evrima, a naknada iz osiguranja isplaćuje se u dinarima. Dinarska protivvrednost osigurane sume obračunava se po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan obračuna štete.

 

Premija za osiguranje putnika u autobusu zavisi od broja registrovanih putnika kao i da li je u pitanju gradski, međugradski ili međunarodni prevoz.

 

Premija osiguranja za putnike u taxi i rent-a-car vozilima za 4 putnika iznosi 1.000,00 dinara, a za 5-9 putnika 2.000,00 dinara.

 

Ukoliko je putnik mlađi od 14 godina, osigurana suma za slučaj smrti iznosi 50% od osigurane sume navedene u polisi osiguranja.