Mini kasko - osiguranje "na prvi rizik" u fiksnom iznosu - Triglav Osiguranje a.d.o.

Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Mini kasko - osiguranje "na prvi rizik" u fiksnom iznosu

Triglav osiguranje u svojoj proširenoj ponudi kasko osiguranja, vlasnicima putničkih vozila omogućuje osiguranje vozila »na prvi rizik« u fiksnom novčanom iznosu koji je naveden u ugovoru o osiguranju.

 

Suma osiguranja ne može biti manja od 1.000 evra niti veća od 6.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan zaključenja ugovora o osiguranju.

 

Ovako ugovorena suma osiguranja „na prvi rizik“ iscrpljuje se isplatom svake pojedinačne naknade iz osiguranja. Iscrpljenjem navedene sume, osiguranje prestaje da važi.

 

Mini kasko je kasko osiguranje putničkih vozila od uništenja ili oštećenja osiguranih stvari koje nastanu kao posledica iznenadnih, od osiguranikove ili vozačeve volje, nezavisnih događaja i to:

  • Saobraćajna nezgoda kao što je prevrnuće, sudar, udar, skliznuće, pad u provaliju (survavanje) i sl. bez obzira na krivicu osiguranika;
  • Grom;
  • Oluja;
  • Grad;
  • Snežna lavina;
  • Poplava, bujica ili visoka voda.

 

Uz navedene opasnosti može se ugovoriti i Kombinacija K - osiguranje od krađe, teške krađe, razbojničke krađe i razbojništva, kao i protivpravnog oduzimanja vozila sa namerom da se upotrebi za vožnju.

 

Osigurani rizici su sa učešćem u šteti od 5% - minimalno 100 evra.

 

Na premiju osiguranja ne primenjuju se odredbe o bonusu i malusu, niti umanjenje premije osiguranja usled starosti vozila kao ni popusti.