Delimični kasko - Triglav Osiguranje a.d.o.

Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Delimični kasko - osiguranje loma ili oštećenja stakla na motornim vozilima

Za dodatnu sigurnost vozila, prilikom ugovaranja polise autoodgovornosti, moguće je ugovoriti i osiguranje standardno ugrađenih stakala na motornom vozilu - osim stakala svetlećih tela i ogledala.

 

Ovo osiguranje stakla se zaključuje na period od jedne godine ili kraće, uz uslov da se istek osiguranja poklapa sa istekom osiguranja od autoodgovornosti koje je zaključeno kod Triglav osiguranja.


Delimični kasko se zaključuje na sumu osiguranja prvog rizika koja je naznačena na polisi, a koja se iscrpljuje isplatom svake pojedinačne štete.