Kolektivno - Triglav Osiguranje a.d.o.

Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Kolektivno

Minimalan broj lica za kolektivno ugovaranje je 20. Među osiguranicima mogu biti i zaposleni i članovi njihovih porodica. Osim toga kolektivno ugovaranje nosi brojne pogodnosti:
 

• Bez opšte karence

• Bez popunjavanja Upitnika o zdravstvenom stanju

• Zdravstveno stanje Osiguranika ne utiče na visinu premije

• Za obračun premije koristi se prosečna starost osiguranika

• Moguća su uključenja /isključenja sa polise osiguranja u skladu sa trajanjem ugovora o radu.

• Prilikom obnove polise iznos iskorišćenih medicinskih usluga zbog disperzije u kolektivu manje utiče na povećanje premije.
 

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje Triglav osiguranja Vašim zaposlenima pruža:

  • Privilegovan tretman bez čekanja, bez plaćanja;
  • Korišćenje polise osiguranja od prvog dana;
  • Slobodu izbora najboljih lekara u najboljim privatnim medicinskim ustanovama širom Srbije;
  • Mogućnost odlaska kod lekara van radnog vremena;
  • Pristup najsavremenijim metodama i komfornim uslovima lečenja Kreiranja paketa zdravstvenog osiguranja koji odgovaraju Vašim potrebama;
  • Medicinski kontakt centar u kome su zaposleni lekari na raspolaganju 24/7:

 

• Pružanje savetodavne pomoći u vezi sa čestim i svakodnevnim tegobama: Snižavanje telesne temperature, glavobolje, nesanice, razni vidovi nelagodnosti;

• Pružanje adekvatne informacije o lekovima, načinu doziranja, neželjenim efektima, kontraindikacijama;

• Savetovanje pre putovanja o preporučenim lekovima, terapijama, neophodnim vakcinacijama;

• Tumačenje medicinskih izveštaja I laboratorijskih analiza. U slučajevima kada su medicinski izveštaji, dijagnoze, propisane terapije, laboratorijske analize Osiguraniku nejasni.

Godišnji budžet za troškove vanbolničkog lečenja može biti u visini od 1.000 do 5.000 evra, dok godišnji bužet vanbolničkog i bolničkog lečenja može biti ugovoren sa pokrićem u visini od 5.000, 10.000 i 100.000 evra.
 

MREŽA USTANOVA

Broj zdravstevnih ustanova koje brinu o zdravlju naših klijenata u stalnom je porastu. Među njima ima i onih koji su dostupni 24/7. Trenutno,u našoj mreži ima oko 400 ustanova među kojima se već nalaze najeminentnije sa najsavremenijom opremom i što je najvažnije sa vrhunskim stručnjacima iz oblasti medicene. Uskoro ćemo moći da se pohvalimo sa pokrivenošću na celoj teritoriji naše zemlje.
 

POGLEDAJTE LISTU PARTNERSKIH INSTITUCIJA


Ukoliko Osiguranik koristi usluge zdravstvenih ustanova van Mreže zdravstvenih ustanova, potrebno je da prethodno dobije telefonsku autorizaciju Medicinskog kontakt centra za obavljanje traženih medicinskih usluga. Troškove medicinskih tretmana plaća sam, a zahtev za refundaciju istih dostavlja Osiguravaču. Iznos refundacije je 70% od iznosa plaćenih usluga.
 

Za sva dodatna pitanja stojimo Vam na raspolaganju, Kontakt centar Triglav osiguranja 011/3305 150, korisnickicentar@triglav.rs