Prijava sumnje na prevaru - Triglav Osiguranje a.d.o.

Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Prijava sumnje na prevaru

Podaci o uključenim pravnim ili fizičkim licima:
Opis razloga za sumnju o prevari i način izvođenja prevare:
Kako ste saznali za prevaru:
Ako je moguće navesti vrednosnu procenu štete, kao i opis na kojem se zasniva ta procena:
Priložite dokaze u elektronskom obliku:
Kontakt
Ime i prezime:
Adresa:
Telefon:
Email adresa:
Potvrđujem da su svi podaci u prijavi istiniti i tačni i prosleđeni sa dobrom namerom.

Unesite kod: