Rentno osiguranje

Davne 1953. godine očekivani životni vijek muškaraca iznosio je 59 godina života, a žena 63,2 godine, što je u prosjeku bilo kraće u odnosu na dobnu granicu za umirovljenje koja je vrijedila do 1999. godine. Jasno je da u takvim uvjetima nismo morali razmišljati o dodatnoj štednji za mirovinu, odnosno ta briga mogla se prenijeti na državu, na sustav međugeneracijske solidarnosti. U međuvremenu su se stvari promjenile. Očekivani životni vijek muškaraca 2006. godine dosegao je 72,5 godine, što je oko 8,5 godina više od dobne granice za umirovljenje, dok je očekivani životni vijek žena dosegao 79,3 godine, odnosno čak 19,3 godine dulje od dobne granice za umirovljenje predviđene Zakonom o mirovinskom osiguranju. Navedeno govori da bi svatko od nas trebao voditi brigu o štednji za mirovinu.
 
Rentno osiguranje samo je jedan od proizvoda koji omogućava ostvarenje materijalne sigurnosti u mirovini. Kod mnogih budućih umirovljenika rentno osiguranje ima važno mjesto u strukturi planskih prihoda u mirovini, napose kod onih koji su prije svega skloni cijeniti ulaganja niskog rizika, makar uz manji očekivani prinos. Zbog sličnosti s rentnom štednjom može se reći kako je rentno osiguranje rentna štednja u osiguravajućem društvu.

Da li ste ikada pomislili kako će izgledati Vaš život u mirovini?

Medicinska dostignuća i znanost omogućili su nam dulji životni vijek, aktivniji smo i imamo vremena ostvariti svoje snove. Naravno, uz pretpostavku da smo financijski sposobni snove pretvoriti u javu. Državna mirovina pokrit će samo dio životnih troškova, a bezbrižnu starost možete si osigurati samo Vi ukoliko se za to pobrinete pravovremeno odabirom odgovarajuće vrste osiguranja.
 
Kako bi Vam olakšalo odabir, TRIGLAV OSIGURANJE d.d. je u svoju ponudu, samo za Vas, uvrstio doživotno rentno osiguranje sa zajamčenom 10-godišnjom isplatom i bez zajamčene 10-godišnje isplate rente.
 
Rentno osiguranje predstavlja osiguranje čija je svrha osiguranje doživotne osobne rente, a  zaključuje se temeljem Općih uvjeta za rentna osiguranja na način da ugovaratelj (platitelj osiguranja) plaća premiju u jednokratnom iznosu, a osiguravatelj počne odmah s isplaćivanjem doživotne rente.

Ugovaratelj osiguranja se može odlučiti za:

 • Osiguranje  doživotne mjesečne rente sa zajamčenim 10-godišnjim isplaćivanjem rente, kod kojeg se TRIGLAV OSIGURANJE d.d. obvezuje da će odmah početi isplaćivati mjesečnu rentu i da će je isplaćivati do smrti osigurane osobe, ali ne manje od 10 godina.
 • Osiguranje doživotne mjesečne rente bez zajamčenog 10-godišnjeg isplaćivanja rente, kod kojeg se TRIGLAV OSIGURANJE d.d. obvezuje da će odmah početi isplaćivati mjesečnu rentu i da će je isplaćivati do smrti osigurane osobe.

KORISNICI RENTE

Specifičnost rentnog osiguranja ogleda se u tome da korisnik rente može biti samo osiguranik. Ukoliko osiguranik premine unutar roka u kojem TRIGLAV garantira isplatu rente, tada korisnici za slučaj smrti također stječu pravo na isplatu određene naknade s osnovnog osiguranja do isteka garantiranog roka.

SUDJELOVANJE U DOBITI

Kod ove vrste životnog osiguranja dobit se ne pripisuje.
Pogodnosti Glavne značajke s jednokratnom uplatom premije Jeli ste znali Jamstvo

POGODNOSTI RENTNOG OSIGURANJA

 • Rentno osiguranje Vam osigurava dodatna mjesečna sredstva od početka primanja rente do kraja života.
 • TRIGLAV OSIGURANJE d.d. osigurava najmanje 10-godišnje isplaćivanje rente za slučaj smrti osiguranika u prvih deset godina primanja rente, što znači da će korisnik određen po polici nadalje primati rentu, sve do isteka 10 godina od prve isplate rente.
 • Rentno osiguranje je kompatibilno sa ostalim vrstama osiguranja života, tako što osigurani iznos, koji Vam se isplaćuje nakon isteka osiguranja po doživljenju, možete upotrijebiti kao jednokratnu uplatu za osiguranje doživotne rente.
 • Mogućnost korištenja police osiguranja kao instrumenta osiguranja kredita.
Po isteku police mješovitog životnog osiguranja ili investicijskog životnog osiguranja možete se odlučiti da Vam se isplata osiguranog iznosa vrši u obliku rente - sklapanjem police jednokratnog rentnog osiguranja !
 

 OSNOVNO OSIGURANJE
 
 OPIS KARAKTERISTIKA

Općenito 

 Način isplaćivanja rente

 Doživotna mjesečna renta sa 
 zajamčenim 10-godišnjim
 razdobljem isplaćivanja

 Doživotna mjesečna renta bez 
 zajamčenog razdoblja isplaćivanja

 Broj osiguranih osoba

 Jedna osoba

 Starosna ograničenja

 Od 18 do 80 godina u trenutku
 zaključivanja ugovora o osiguranju

 Početak isplaćivanja rente

 Odmah

Premija

 Dinamika plaćanja premije

 Uplata u jednokratom iznosu

 Visina premije

 Minimalna jednokratna premija za
 sklapanje nove police: 2.000,00 
 EUR

 Minimalna jednokratna premija iz
 postojeće police: nije limitirana

 Način uplate

 Uplatnica, trajni nalog ili faktura

Trajanje osiguranja

 Osiguranje se može sklopiti  
 jedino na način da počne važiti
 prvog dana u mjesecu kada
 počinje i jamstvo osiguratelja
 ako je do tada uplaćen
 iznos cjelokupne premije

 Rentno osiguranje traje do smrti  
 osigurane osobe, odnosno do
 isteka zajamčenog razdoblja
 isplate rente

Opcije i jamstva

 Dodatne opcije i jamstva koja
 ugovaratelj može birati   sukladno Općim uvjetima za   rentno osiguranje

 Otkup osiguranja je moguć tijekom
 zajamčenog razdoblja isplaćivanja
 rente 

JESTE LI ZNALI

 • Danas moderna obitelj ima manji broj djece što dovodi do negativnog prirodnog prirasta, dok se istovremeno životni vijek produljuje. Upravo ovo dovodi do manjeg udjela djece u ukupnom stanovništvu, a udio osoba iznad 65 godina životav raste.
 • Očekivano trajanje života se iz godine u godinu produžuje. Statistički podaci pokazuju da će muškarac koji danas ima 65 godina života živjeti do 80-te godine, odnosno žena do 84-te godine, što znači da će osobe koje su danas mlađe živjeti još duže.
 • Godine 1970. prosječna mirovina iznosila je 80% prosječne neto plaće, dok je 2000. godine ista imala udio u neto plaći od samo 40%.
 • Prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, prosječna mirovina isplaćena u veljači 2011. iznosila je 2.159,18 kuna, što predstavlja udio u prosječnoj neto plaći za isti mjesec od svega 44.93 %.

Obzirom na sve navedene činjenice možemo zaključiti sljedeće:

 • Sustav međugeneracijske solidarnosti neće moći osigurati dovoljnu mirovinu za zadovoljenje esencijalnih životnih potreba, a snovi će ostati i dalje samo snovi.
 • Stoga osobna štednja za mirovinu ni u kojem slučaju ne smije biti upitna.

Jamstvo za uložena sredstva

Odluka za jedan od oblika osiguranja osoba nužna je za sigurnost Vas i Vaše obitelji. Kod osiguranja koja se uobičajeno sklapaju na duži vremenski period i predstavljaju jedan od oblika investicija, važno je koliko pouzdanu i snažnu osiguravajuću kuću ćete izabrati. Svakako je lakše ukazati povjerenje osiguravatelju koji je svojim dugogodišnjim poslovanjem dokazao  da redovito ispunjava preuzete obveze. Triglav osiguranje d.d. zasigurno je takav osiguravatelj.

Za sigurnost životnih, rentnih i svih ostalih osiguranja osoba brine i zakonodavac. Osiguravateljima nalaže sigurnu investicijsku politiku koja omogućava dugoročno ispunjenje prihvaćenih obveza. Osim toga Triglav osiguranje d.d. sredstva životnih osiguranja ulaže sukladno Zakonu, što mu omogućava dugoročno ispunjavanje obveza. Sva sredstva životnih osiguranja vode se na posebnim računima.
Triglav osiguranje d.d. članica je Grupe Triglav. Grupa Triglav je snažna međunarodna financijska institucija koja se odlikuje znanjem, veličinom i financijskom snagom. Već duže od 100 godina brine za osiguranje novih generacija. 

Uvođenjem novih, suvremenih oblika osiguranja osoba, Triglav osiguranje d.d. potvrđuje se kao moderna osiguravajuća kuća s osposobljenim stručnim, razvojnim i prodajnim kadrom.


 Bonitetna ocjena Zavarovalnice Triglav d.d.

 Bonitetna agencija Bonitetna ocjena  Srednjoročna prognoza
 Standard & Poor´s  A-  Stabilno