Hipotekarno osiguranje

Ne dižete kredit jer se brinete da ćete njime opteretiti svoje bližnje ukoliko Vam se što dogodi?
Ne brinite previše. Sklapanjem police riziko životnog osiguranja s padajućim osiguranim iznosom (hipotekarno osiguranje) osigurali ste vlastitu financijsku sigurnost i financijsku sigurnost svojih najmilijih za slučaj smrti, kritične bolesti i/ili invalidnosti uslijed nezgode, plaćajući kredit iz sklopljenog osiguranja.
 

Riziko životno osiguranje s padajućim osiguranim iznosom (hipotekarno osiguranje) je u prvom redu namijenjeno plaćanju kredita iz osiguranog iznosa, koji se isplaćuje u slučaju smrti osigurane osobe. Uobičajeno se ugovara u kombinaciji s uzimanjem hipotekarnog kredita u banci. Trajanje osiguranja se tako poklapa s razdobljem na koji je kredit podignut (polica se može sklopiti na trajanje osiguranja od 5 do 30 godina). Osigurani iznos se određuje na način da je jednak ili veći od visine podignutog kredita.
 

Osnovnom osiguranju za slučaj smrti se lako nadodaju i dodatna osiguranja i to dodatno osiguranje kritičnih bolesti i/ili dodatno osiguranje invalidnosti uslijed nezgode.
 

JEDNOKRATNA ILI OBROČNA PREMIJA

Premija osiguranja  za osnovno i dodatna osiguranja se može plaćati obročno ili u jednokratnom iznosu. Oba načina plaćanja imaju svoje prednosti:
 

 • Obročna premija se plaća za 2/3 trajanja osiguranje. (primjer: 10 godina plaćanja premije za 15 godina trajanja osiguranja)
 • Jednokratna premija je niža od ukupnog iznosa obročnih uplata.

Uobičajeno se obročne premije plaćaju mjesečno, ali se mogu plaćati i kvartalno, polugodišnje i godišnje. Najniža mjesečna premija osnovnog osiguranja kod obročnog plaćanja premije iznosi 8 €, a najniža jednokratna premija iznosi 300 €.
 

Glavne značajke riziko životnog osiguranja s padajućim osiguranim iznosom (hipotekarno osiguranje)
 

Ugovaratelj:         Zajmoprimac
Osigurana osoba: Zajmoprimac ili drugi osiguranik kod uzajamnog osiguranja
Broj osiguranih osoba:                     Jedna ili dvije osobe (uzajamno osiguranje)

Trajanje osiguranja:              
Od 5 do 30 godina-osiguranje se sklapa tako da
se trajanje osiguranja podudara s trajanjem otplate kredita
Osigurani iznos: Je jednak ili viši od iznosa kredita
Dodatna osiguranja:    
Dodatno osiguranje invalidnosti od nezgode
Dodatno osiguranje kritičnih bolesti
Valuta:   €
Značajke osiguranja s obzirom na način plaćanja premije
Obročno plaćanje premije  Plaćanje premije u jednokratnom iznosu 
Frekvencija plaćanja premije: Mjesečno, kvartalno, polugodišnje i godišnje Jednokratno
Minimalna premija: 8 € mjesečno 300 € u jednokratnom iznos
Prednosti: Trajanje plaćanja premije iznosi 2/3 trajanja osiguranja, zaokružene na cijele godine Jednokratna premija je niža od ukupnog iznosa plaćene premije kod obročnog plaćanja

 

Osiguranje Priključenje dodatnih osiguranja Starosna ograničenja Informativni izračun Jamstvo

Zašto sklopiti riziko životno osiguranje s padajućim osiguranim iznosom (hipotekarno osiguranje):
 

 • svojim najdražima osigurajte financijsku sigurnost u slučaju onog najgoreg, otplaćujući kredit iz sklopljenog osiguranja;
 • zaštitite sebe kao dužnika, drugu osobu ili Vas oboje odjednom;
 • premije su pristupačne jer:
  • osiguranje ne uključuje štednu komponentu;
  • se osigurani iznosi s protekom trajanja osiguranja smanjuju
 • izaberite između obročnog plaćanja premije i plaćanja premije u jednokratnom iznosu;
 • pri obročnom načinu plaćanja premije plaćate premiju za 2/3 trajanja osiguranja.
 • sveobuhvatno se osigurajte s dodatnim osiguranjima;
 • sklapanje riziko životnog osiguranja s padajućim osiguranim iznosom (hipotekarno osiguranje) doprinosi lagodnom podizanju kredita u banci.

Hipotekarno osiguranje možete nadograditi s:
 

 • Dodatnim osiguranjem od kritičnih bolesti
 • Dodatnim osiguranjem invalidnosti uslijed nezgode

DODATNO OSIGURANJE KRITIČNIH BOLESTI

Dodatno osiguranje od kritičnih bolesti pokriva prvu pojavu slijedećih 13 bolesti: srčani infarkt, rak, moždana kap, zatajenje bubrega, transplantacija glavnih organa (srce, pluća, tankog crijeva, koštane srži zbog životne ugroženosti), paraliza, multipla skleroza, Alzheimerova bolest (prije napunjene 60. godine), Parkinsonova bolest (prije napunjene 60. godine), zamjena srčanih zalistaka, potpuna i trajna ovisnost o tuđoj pomoći, operacija koronarne arterije (ugrađivanje Bypassa) i operacija zbog bolesti aorte. U slučaju prve pojave kritične bolesti kod jedne od osiguranih osoba, Triglav osiguranje d.d. isplaćuje dogovoreni osnovni osigurani iznos davatelju kredita do visine neotplaćenog kredita. Preostali osigurani iznos, ukoliko postoji, isplaćuje korisniku za slučaj kritične bolesti.
 

DODATNO OSIGURANJE INVALIDNOSTI USLIJED NEZGODE

U slučaju nastanka 50 i višepostotne trajne invalidnosti uslijed nezgode, Triglav osiguranje d.d. isplaćuje dogovoreni osnovni osigurani iznos davatelju kredita do visine neotplaćenog kredita. Preostali osigurani iznos, ukoliko postoji, isplaćuje korisniku za slučaj invalidnosti.


 

Padajući osigurani iznos

Osigurani iznos za slučaj smrti unutar trajanja osiguranja postupno se godišnje smanjuje kako se smanjuje neotplaćeni dio kredita te ja na kraju trajanja osiguranja jednak nuli.

Ako se osiguranoj osobi dogodi jedan od osiguranih slučaja, osigurani iznos se najprije namjeni za vraćanje kredita.
Ako osigurani iznos nije dovoljan za zatvaranje obveze prema banci (kreditu), razliku do visine kredita pokriva osiguranik sam. Ukoliko je osigurani iznos veći od neplaćenog djela kredita preostali dio se isplaćuje korisnicima osiguranja navedenim na polici.
 
Grafikon: Informativni prikaz padajućih osiguranih iznosa i neotplaćenog dijela kreditaGrafikon je informativne prirode i prikazuje razmjer između osiguranih iznosa i neotplaćenog dijela kredita. U njemu je prikazano osnovno osiguranje i dvije mogućnosti snižavanja neotplaćenog dijela kredita.

Pri varijanti A- nominalna godišnja kamatna stopa za osiguranje kredita tijekom trajanja osiguranja je 6% i niža je od kamatne stope koju koristimo pri izračunavanju vrijednosti osiguranog iznosa (odnosno 10%). Osigurateljno pokriće je zato u svakom trenutku više od iznosa neotplaćenog dijela kredita.

Pri varijanti B – nominalna godišnja kamatna stopa na kredit u prve tri godine je 6 %, a nakon toga se udvostruči i iznosi 12%. Pri takvim ekstremnim porastima kamatne stope, ona je viša od 10 % pa bi osigurateljno pokriće za navedeno razdoblje moglo biti niže od neotplaćenog dijela duga.

 

Starosna ograničenja


 Osnovna i dodatna osiguranja  
   
 Starost na početku
osiguranja
Najviša starost po isteku osiguranja 
Riziko životno osiguranje s padajućim osiguranim iznosom (hipotekarno osiguranje)            

   od 18 do 65 godine                    
      75 godina       
Dodatno osiguranje kritičnih bolesti       
  
   od 18 do 55 godine                                 
65 godina
Dodatno osiguranje invalidnosti uslijed nezgode Vezano uz osnovni oblik riziko životnog osiguranja s padajućim osiguranim iznosom (hipotekarno osiguranje) 

Jamstvo za uložena sredstva

Odluka za jedan od oblika osiguranja osoba nužna je za sigurnost Vas i Vaše obitelji. Kod osiguranja koja se uobičajeno sklapaju na duži vremenski period i predstavljaju jedan od oblika investicija, važno je koliko pouzdanu i snažnu osiguravajuću kuću ćete izabrati. Svakako je lakše ukazati povjerenje osiguratelju koji je svojim dugogodišnjim poslovanjem dokazao  da redovito ispunjava preuzete obveze. Triglav osiguranje d.d.  zasigurno je takav osiguratelj.

Za sigurnost životnih, rentnih i svih ostalih osiguranja osoba brine i zakonodavac. Osigurateljima nalaže sigurnu investicijsku politiku koja omogućava dugoročno ispunjenje prihvaćenih obveza. Osim toga Triglav osiguranje d.d. sredstva životnih osiguranja ulaže sukladno Zakonu, što mu omogućava dugoročno ispunjavanje obveza. Sva sredstva životnih osiguranja vode se na posebnim računima.

TRIGLAV OSIGURANJE D.D. članica je Grupe Triglav. Grupa Triglav je snažna međunarodna financijska institucija koja se odlikuje znanjem, veličinom i financijskom snagom. Već duže od 100 godina brine za osiguranje novih generacija. 

Uvođenjem novih, suvremenih oblika osiguranja osoba, Triglav osiguranje d.d. potvrđuje se kao moderna osiguravajuća kuća s osposobljenim stručnim, razvojnim i prodajnim kadrom.


 Bonitetna ocjena Zavarovalnice Triglav d.d.

 Bonitetna agencija Bonitetna ocjena  Srednjoročna prognoza
 Standard & Poor´s  A-  Stabilno