Prijava štete - Triglav Osiguranje a.d.o.

Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Prijava štete
Na web stranici Triglav Osiguranja nudimo vam pomoć pri prijavi šteta. Štetni događaj prijavite čim za njega saznate, a prijavu možete izvršiti

 
Obrasci i uputstva za prijavu štete
Automobilska osiguranja
Imovinska osiguranja
Osiguranja kolektivne nezgode
Putno osiguranje
Životna osiguranja
Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Prijavu štete na Vašem vozilu, pored lične prijave u najbližoj poslovnici, možete izvršiti slanjem odgovarajućeg ispunjenog obrasca prijave štete putem pošte na adresu Triglav osiguranje a.d.o. , Milutina Milankovića 7a, 11070 Novi Beograd ili putem e-maila na adresu stete.vozila@triglav.rs

 

Ukoliko želite da prijavite nematerijalnu štetu (povrede, smrt bliskog lica …) po osnovu osiguranja od autoodgovornosti, istu možete, pored lične prijave u najbližoj poslovnici, izvršiti slanjem odgovarajućeg ispunjenog obrasca prijave štete putem pošte na adresu Triglav osiguranje a.d.o. , Milutina Milankovića 7a, 11070 Novi Beograd ili putem e-maila na adresu stete.lica@triglav.rs

 

Prijavu štete po osnovu imovinskih osiguranja (lom mašina, osiguranje domaćinstava, useva, životinja, objekata, provalne krađe, transporta, osiguranje od odgovornosti … ), pored lične prijave u najbližoj poslovnici, možete izvršiti slanjem odgovarajućeg ispunjenog obrasca prijave putem pošte na adresu Triglav osiguranje a.d.o. , Milutina Milankovića 7a, 11070 Novi Beograd ili putem e-maila na adresu stete.imovina@triglav.rs

 

Prijavu štete po osnovu osiguranja kolektivne nezgode, pored lične prijave u najbližoj poslovnici, možete izvršiti slanjem odgovarajućeg ispunjenog obrasca prijave putem pošte na adresu Triglav osiguranje a.d.o. , Milutina Milankovića 7a, 11070 Novi Beograd ili putem e-maila na adresu stete.lica@triglav.rs

 

Prijavu štete po osnovu putnog osiguranja, pored lične prijave u najbližoj poslovnici, možete izvršiti slanjem odgovarajućeg ispunjenog obrasca prijave putem pošte na adresu Triglav osiguranje a.d.o. , Milutina Milankovića 7a, 11070 Novi Beograd ili putem e-maila na adresu stetepzo@triglav.rs

 

Uz popunjenu prijavu štete neophodno je popuniti i Obrazac za identifikaciju funkcionera.

 

Ukoliko osiguranik koristi usluge zdravstvenih ustanova van Mreže zdravstvenih ustanova, troškove medicinskih tretmana plaća sam, a zahtev za refundaciju istih dostavlja Osiguravaču.

 

U slučaju refundacije troškova, potrebno je da Osiguranik dostavi sledeće:

 

1. popunjen i potpisan obrazac prijave osiguranog slučaja

2. fotokopija medicinski izveštaj sa navedenom dijagnozom

3. propisan recept za lekove/pomagala od strane ovlašćenog lekara

4. originalni račun iz medicinske ustanove

5. fotokopiju isprave dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja

6. fotokopiju lične karte ili očitanu ličnu kartu

7. broj tekućeg računa

Triglav osiguranje isplaćuje Osiguraniku u roku od 14 (četrnaest) dana od kada je Triglav osiguranje primilo kompletiranu dokumentaciju.

 

Dokumentaciju poslati na :

 

Triglav osiguranje a.d.o.

Milutina Milankovića 7a

11 070 Novi Beograd
Za ŠTETE DZO


Obaveštavamo poštovane korisnike da je neophodno da sa oštećenim vozilom pristupe na prijavu i procenu štete u neku od naših poslovnica najkasnije do 16:00, kako bi se posao prijave i procene završio do kraja radnog vremena.