Kako postupiti u slučaju nastanka štete? - Triglav Osiguranje a.d.o.

Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Kako postupiti u slučaju nastanka štete?

Potrebno je preduzeti sve mere za sprečavanje daljeg  nastajanja štete, uzimajući u obzir uputstva osiguravača.