Dobro poslovanje pod uticajem zahtevnih okolnosti - Triglav Osiguranje a.d.o.

Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Dobro poslovanje pod uticajem zahtevnih okolnosti

21. 5. 2021

Na kraju prvog tromesečja Triglav potvrđuje prognozu planirane godišnje dobiti

 

Grupa Triglav ostaje fokusirana na postavljene strateške orjentacije, uključujući profitabilno i sigurno poslovanje, uzimajući u obzir složenost poslovnog okruženja i posledice pandemije covid-19 na ekonomiju i situaciju na tržištima kapitala. U prvom tromesečju 2021. godine, obračunala je 7% više konsolidovane bruto zaračunate premije osiguranja (371,7 miliona EUR), nego u istom periodu prošle godine i ostvarila je rast premije na većini tržišta. U delatnosti upravljanja imovinom klijenata u uzajamnim fondovima i putem individualnog upravljanja povećala je obim sredstava za 13 posto (na 1.307,7 miliona EUR) u odnosu na kraj 2020. godine. Dobit pre oporezivanja za ovo tromesečje iznosila je 31,8 miliona eura i bila je 21 posto veća u odnosu na isti period prošle godine i 6 posto veća nego u godini pre pandemije covid-19. Grupa procenjuje da će, uzimajući u obzir predviđene uslove poslovanja, do kraja godine ostvariti godišnju dobit prema planu.

 

Na kraju marta 2021. godine Grupa je formirala 3.142 miliona EUR tehničkih rezervi, što je 4% više u odnosu na kraj 2020. godine. Od početka pandemije kod nekih osiguranja primećena je manja učestalost nastanka šteta, što je rezultat manje ekonomske aktivnosti zbog poslovnih ograničenja ili drugih ograničenja u kretanju osiguranika.

 

Triglav Grupa u Srbiji ojačala je svoju tržišnu poziciju i društvo za osiguranje Triglav osiguranje Beograd povećalo je obim ukupne premije u prvom tromesečju 2021. godine za 10 procenata u odnosu na isti period prethodne godine, dostigavši nivo od 18,2 miliona EUR. Premija neživotnih osiguranja porasla je za 9%, dok je premija životnih osiguranja porasla za 16%.

 

U 2020. godini ukupna premija osiguranja u Srbiji porasla je za 2,3 odsto i dostigla je 109,9 milijardi  dinara odnosno 935 miliona evra. Premije životnih osiguranja tržišta porasle su za 4,4%, dok su premije neživotnih osiguranja blago porasle za 1,7%.

 

Na kraju 2020. godine, Triglav osiguranje Beograd, povećalo je svoje tržišno učešće na 6,5 odsto i zadržalo peto mesto na visoko koncentrisanom srpskom tržištu osiguranja, gde je prošle godine poslovalo 16 osiguravajućih društava.

 

„Kao i tokom cele 2020. godine, i u ovom kvartalu je TOBG poslovala dobro, obezbeđujući trend kontinuiranog rasta tržišnog učešća. Konstantnim prilagođavanjem poslovnog modela, troškovnom optimizacijom i disperzijom portfelja uspešno odgovaramo na potrebe klijenata.“ – istakao je Dragan Marković, predsednik Izvršnog odbora Triglav osiguranja a.d.o. Beograd.

 

Share on Google+