Rentno osiguranje

Davne 1953. godine očekivani životni vijek muškaraca iznosio je 59 godina života, a žena 63,2 godine, što je u prosjeku bilo kraće u odnosu na dobnu granicu za umirovljenje koja je vrijedila do 1999. godine. Jasno je da u takvim uvjetima nismo morali razmišljati o dodatnoj štednji za mirovinu, odnosno ta briga mogla se prenijeti na državu, na sustav međugeneracijske solidarnosti. U međuvremenu su se stvari promjenile. Očekivani životni vijek muškaraca 2006. godine dosegao je 72,5 godine, što je oko 8,5 godina više od dobne granice za umirovljenje, dok je očekivani životni vijek žena dosegao 79,3 godine, odnosno čak 19,3 godine dulje od dobne granice za umirovljenje predviđene Zakonom o mirovinskom osiguranju. Navedeno govori da bi svatko od nas trebao voditi brigu o štednji za mirovinu.
 
Rentno osiguranje samo je jedan od proizvoda koji omogućava ostvarenje materijalne sigurnosti u mirovini. Kod mnogih budućih umirovljenika rentno osiguranje ima važno mjesto u strukturi planskih prihoda u mirovini, napose kod onih koji su prije svega skloni cijeniti ulaganja niskog rizika, makar uz manji očekivani prinos. Zbog sličnosti s rentnom štednjom može se reći kako je rentno osiguranje rentna štednja u osiguravajućem društvu.
 

Da li ste ikada pomislili kako će izgledati Vaš život u mirovini?

Medicinska dostignuća i znanost omogućili su nam dulji životni vijek, aktivniji smo i imamo vremena ostvariti svoje snove. Naravno, uz pretpostavku da smo financijski sposobni snove pretvoriti u javu. Državna mirovina pokrit će samo dio životnih troškova, a bezbrižnu starost možete si osigurati samo Vi ukoliko se za to pobrinete pravovremeno odabirom odgovarajuće vrste osiguranja.
 
Kako bi Vam olakšalo odabir, Triglav osiguranje d.d. je u svoju ponudu, samo za Vas, uvrstio doživotno rentno osiguranje sa zajamčenom 10-godišnjom isplatom i bez zajamčene 10-godišnje isplate rente.
 
Rentno osiguranje predstavlja osiguranje čija je svrha osiguranje doživotne osobne rente, a  zaključuje se temeljem Općih uvjeta za rentna osiguranja na način da ugovaratelj (platitelj osiguranja) plaća premiju u jednokratnom iznosu, a osiguravatelj počne odmah s isplaćivanjem doživotne rente.
 

Ugovaratelj osiguranja se može odlučiti za:

 • Osiguranje  doživotne mjesečne rente sa zajamčenim 10-godišnjim isplaćivanjem rente, kod kojeg se Triglav osiguranje d.d. obvezuje da će odmah početi isplaćivati mjesečnu rentu i da će je isplaćivati do smrti osigurane osobe, ali ne manje od 10 godina.
 • Osiguranje doživotne mjesečne rente bez zajamčenog 10-godišnjeg isplaćivanja rente, kod kojeg se Triglav osiguranje d.d. obvezuje da će odmah početi isplaćivati mjesečnu rentu i da će je isplaćivati do smrti osigurane osobe.

KORISNICI RENTE

Specifičnost rentnog osiguranja ogleda se u tome da korisnik rente može biti samo osiguranik. Ukoliko osiguranik premine unutar roka u kojem Triglav garantira isplatu rente, tada korisnici za slučaj smrti također stječu pravo na isplatu određene naknade s osnovnog osiguranja do isteka garantiranog roka.
 

SUDJELOVANJE U DOBITI

Kod ove vrste životnog osiguranja dobit se ne pripisuje.
 

Pogodnosti Glavne značajke s jednokratnom uplatom premije Jeste li znali Jamstvo

POGODNOSTI RENTNOG OSIGURANJA

 • Rentno osiguranje Vam osigurava dodatna mjesečna sredstva od početka primanja rente do kraja života.
 • Triglav osiguranje d.d. osigurava najmanje 10-godišnje isplaćivanje rente za slučaj smrti osiguranika u prvih deset godina primanja rente, što znači da će korisnik određen po polici nadalje primati rentu, sve do isteka 10 godina od prve isplate rente.
 • Rentno osiguranje je kompatibilno s ostalim vrstama osiguranja života, tako što osigurani iznos koji Vam se isplaćuje nakon isteka osiguranja po doživljenju, možete upotrijebiti kao jednokratnu uplatu za osiguranje doživotne rente.
 • Mogućnost korištenja police osiguranja kao instrumenta osiguranja kredita.

Po isteku police mješovitog životnog osiguranja ili investicijskog životnog osiguranja možete se odlučiti da Vam se isplata osiguranog iznosa vrši u obliku rente - sklapanjem police jednokratnog rentnog osiguranja!

 

 OSNOVNO OSIGURANJE
 
 OPIS KARAKTERISTIKA

Općenito 

Način isplaćivanja rente

Doživotna mjesečna renta sa zajamčenim 10-godišnjim razdobljem isplaćivanja

Doživotna mjesečna renta bez zajamčenog razdoblja isplaćivanja

Broj osiguranih osoba

Jedna osoba

Starosna ograničenja

Od 18 do 80 godina u trenutku zaključivanja ugovora o osiguranju

Početak isplaćivanja rente

Odmah

Premija

Dinamika plaćanja premije

Uplata u jednokratnom iznosu

Visina premije

Minimalna jednokratna premija za sklapanje nove police: 2.000,00 EUR

Minimalna jednokratna premija iz postojeće police: nije limitirana

Način uplate

Uplatnica ili faktura

Trajanje osiguranja

Osiguranje se može sklopiti jedino na način da počne važiti prvog dana u mjesecu kada počinje i jamstvo osiguratelja ako je do tada uplaćen iznos cjelokupne premije

Rentno osiguranje traje do smrti osigurane osobe, odnosno do isteka zajamčenog razdoblja isplate rente

Opcije i jamstva

Dodatne opcije i jamstva koja ugovaratelj  može birati   sukladno Općim uvjetima za rentno osiguranje

Otkup osiguranja je moguć tijekom zajamčenog razdoblja isplaćivanja rente 

JESTE LI ZNALI

 • Danas moderna obitelj ima manji broj djece što dovodi do negativnog prirodnog prirasta, dok se istovremeno životni vijek produljuje. Upravo ovo dovodi do manjeg udjela djece u ukupnom stanovništvu, a udio osoba iznad 65 godina životav raste.
 • Očekivano trajanje života se iz godine u godinu produžuje. Statistički podaci pokazuju da će muškarac koji danas ima 65 godina života živjeti do 80-te godine, odnosno žena do 84-te godine, što znači da će osobe koje su danas mlađe živjeti još duže.
 • Godine 1970. prosječna mirovina iznosila je 80% prosječne neto plaće, dok je 2000. godine ista imala udio u neto plaći od samo 40%.
 • Prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, prosječna mirovina isplaćena u veljači 2011. iznosila je 2.159,18 kuna, što predstavlja udio u prosječnoj neto plaći za isti mjesec od svega 44.93 %.

Obzirom na sve navedene činjenice možemo zaključiti sljedeće:

 • Sustav međugeneracijske solidarnosti neće moći osigurati dovoljnu mirovinu za zadovoljenje esencijalnih životnih potreba, a snovi će ostati i dalje samo snovi.
 • Stoga osobna štednja za mirovinu ni u kojem slučaju ne smije biti upitna.

Jamstvo za uložena sredstva

Odluka za jedan od oblika osiguranja osoba nužna je za sigurnost Vas i Vaše obitelji. Kod osiguranja koja se uobičajeno sklapaju na duži vremenski period i predstavljaju jedan od oblika investicija, važno je koliko pouzdanu i snažnu osiguravajuću kuću ćete izabrati. Svakako je lakše ukazati povjerenje osiguratelju koji je svojim dugogodišnjim poslovanjem dokazao  da redovito ispunjava preuzete obveze. Triglav osiguranje d.d.  zasigurno je takav osiguratelj.

Za sigurnost životnih, rentnih i svih ostalih osiguranja osoba brine i zakonodavac. Osigurateljima nalaže sigurnu investicijsku politiku koja omogućava dugoročno ispunjenje prihvaćenih obveza. Osim toga Triglav osiguranje d.d. sredstva životnih osiguranja ulaže sukladno Zakonu, što mu omogućava dugoročno ispunjavanje obveza. Sva sredstva životnih osiguranja vode se na posebnim računima.

TRIGLAV OSIGURANJE D.D. članica je Grupe Triglav. Grupa Triglav je snažna međunarodna financijska institucija koja se odlikuje znanjem, veličinom i financijskom snagom. Već duže od 100 godina brine za osiguranje novih generacija. 

Uvođenjem novih, suvremenih oblika osiguranja osoba, Triglav osiguranje d.d. potvrđuje se kao moderna osiguravajuća kuća s osposobljenim stručnim, razvojnim i prodajnim kadrom.


 Bonitetna ocjena Triglav osiguranja d.d.

 Bonitetna agencija Bonitetna ocjena  Srednjoročna prognoza
 Standard & Poor´s  A  Stabilno